Otázka 1. Je výhodné mít spoření a úrazy na jedné smlouvě IŽP?

První otázkou je, zda-li vůbec zhodnocovat finance skrze IŽP.

Nicméně, pokud se skutečně k tomuto účelu IŽP použije, pak rozhodně ne v jedné smlouvě, dohromady s pojištěním rizik. Důvodem jsou poplatky, které jsou u IŽP vypočítány z celkového lhůtního pojistného, ale strhávají se pouze z části pojistného, které je určeno ke zhodnocování financí, jelikož z částky, která kryje rizikovou složku nelze poplatky strhnout.

Tím pádem klient přichází o peníze, které měl v úmyslu zhodnocovat. Řešením ovšem může být využití tzv. mimořádného vkladu, který je ve většině případů osvobozen od těchto nákladů.