Otázka 1. Je výhodné mít spoření a úrazy na jedné smlouvě IŽP?

První otázkou je, zda-li vůbec spořit skrze IŽP.

Nicméně, pokud se skutečně bude spořit skrze IŽP, pak rozhodně ne v jedné smlouvě dohromady s pojištěním rizik. Důvodem jsou poplatky, které jsou u IŽP vypočítány z celkového lhůtního pojistného, ale strhávají se pouze z části pojistného, které je určeno ke spoření, jelikož z částky, která kryje rizikovou složku nelze poplatky strhnout.

Tím pádem klient přichází o peníze, které měl v úmyslu spořit. Řešením ovšem může být spoření skrze mimořádný vklad, který je ve většině případů osvobozen od těchto nákladů.