PRŮBĚH NAŠÍ PRÁCE

Zakládáme si na našem poradenském přístupu, takže nic neprodáváme. Řešíme přímo konkrétní požadavky našich klientů.

Tedy, nestane se Vám, že když si přijdete pro povinné ručení, že odejdete i s životní pojistkou. Naše práce spočívá v poradenství. Poradenství, poptávaném klientem.

Zpravidla, lze technicky naši práci rozdělit do 5 fází.

  • 1. FÁZE - Seznamovací schůzka

-       Vzájemné představení a obecné seznámení se situací.

-       Možnost řešení formou osobní schůzky nebo elektronické komunikace.

-       První fáze je vždy ZDARMA a není zavazující ani pro jednu stranu.

  • 2. FÁZE – Technická schůzka

-      Standardně následuje po 1. fázi.

-      Jde na ní o konkrétní seznámení se situací či poptávkou.

-      Na základě technické schůzky s klientem, vypracujeme individuální řešení.

-      Zároveň zde informujeme klienta o časové náročnosti vyhotovení řešení a také ceně.

-      S klientem sepíšeme objednávku, případně vystavíme fakturu (ač např. jen na zálohovou platbu).

-      Tato fáze je již závazná pro obě strany a proto ji zahrnujeme do celkové ceny (viz ceník).

  • 3. FÁZE – Tvorba řešení

-     Na základě získaných údajů od klienta, vypracujeme individuální řešení na míru.

-     Toto řešení je klientovi následně prezentováno osobně anebo elektronicky, podle možností a preferencí klienta.

-     Fáze tvorby řešení je standardně zpoplatněna dle našeho ceníku.

  • 4. FÁZE – Konzultace řešení

-     Účelem této fáze je potvrzení od klienta, že s řešením souhlasí a je podle jeho představ.

-     Rekapitulujeme a konzultujeme s klientem další postup.

-     Tato fáze je opět ZDARMA.

  • 5. FÁZE – Finalizace řešení

-     Příprava a finalizace smluvní dokumentace k podpisu (je-li vyžadován).

-     Vystavení faktury za poskytnuté služby (pokud se tak nestalo už ve 2. fázi) a její úhrada.

-     Návrh budoucí spolupráce (viz níže).

-     Tato fáze je taktéž ZDARMA.

  • NÁSLEDNÁ SPOLUPRÁCE

Po vyřešení zadaného požadavku klientem, zůstáváme s klientem v kontaktu. Informujeme jej o novinkách či změnách, které by mohly mít dopad přímo na něj.

Tento kontakt je nenásilnou formou, skrze mailovou komunikaci (kterou ovšem klient může odmítnout).

Klient si zároveň může zvolit, zda-li chce využít našeho aktivního či pasivního servisu.

  • AKTIVNÍ SERVIS

-     Non-stop podpora na telefonu a mailu (včetně víkendů a svátků) – v případě nezastižení, voláme zpět v nejbližším možném termínu (nejpozději do 24hod).

-     Přednostní vyřízení požadavků – nejdéle do 3 pracovních dní od zadání.

-     Pomoc s libovolnou byrokracií, spojenou s poskytnutým řešení.

-     Výroční, automatická aktualizace klientova řešení.

-     Každoroční vypracování investičního přehledu klientova portfolia.

-     Možnost využití až tří osobních konzultací za rok, ZDARMA.

-     Servis se sjednává vždy na rok s paušální platbou dle ceníku.

  • PASIVNÍ SERVIS

-     Podpora na telefonu a mailu v průběhu standardních „business-hours“ v pracovní dny.

-     Aktivně nenavrhujeme nové řešení, pouze reagujeme na nové požadavky klienta.

-     Vyřízení nových požadavků klienta zpoplatněno standardní hodinovou sazbou, dle ceníku.

Máte-li zájem dozvědět se o nás více, nebo pokud máte dotazy, využijte prosím kontaktního formuláře ZDE.