Otázka 5. Není nebezpečné investovat do fondů investičních společností?

Tuto otázku nelze jednoznačně zodpovědět.

Nejdůležitější je, že tato investice rozhodně není bez rizika – zhodnocení není garantováno, tedy je zde možné riziko ztráty. Nicméně, při volbě správné investiční strategie ve vztahu ke konkrétnímu klientovi a zamýšlené době investice je toto riziko vyrovnáno vyšším zhodnocením, kterého je tato investice schopna dosáhnout.

Další možností snížení rizika ztráty je tzv. průběžné investování, to znamená, že klient neinvestuje jednorázově vyšší částku, ale investuje průběžně, ideálně po delší dobu. Díky tomu jsou mu dokonce i případné krize na kapitálových trzích schopné přinést zisk (v době propadů cen akcií / dluhopisů jich totiž díky tomu nakoupí za stejné peníze vice než v době, kdy trhy rostou).

Pro nezkušené investory je nicméně dobré využít některé z předpřipravených portfolií, které investiční společnosti nabízejí. Tato portfolia jsou nastavené tak, že na začátku investice je většina prostředků investována do rizikovějších fondů (převážně akcie), ovšem ke konci programu se začíná investovat do konzervativnějších fondů (např. dluhopisů a fondů peněžního trhu), tím pádem tak společnost zabrání razantnímu poklesu zhodnocení investice ke konci jejího trvání, v době, kdy se již blíží zamýšlený konec této investice.

V případě tohoto typu produktu je opět velmi důležité poradit se předem s odborníkem, který je schopen vysvětlit veškerá úskalí a výhody, ale hlavně poradí se správným nastavením portfolia pro konkrétního klienta.