Otázka 7. Daňová uznatelnost smlouvy do kdy se rozhodnout?

Od roku 2015 je v platnosti novela zákona, která souvisí s úpravou možnosti daňových odpočtů u životního pojištění.

Nyní jsou dvě možnosti. Buď se rozhodnout pro daňovou úlevu, nebo se rozhodnout pro možnost libovolných výběrů vlastních finančních prostředků z hodnoty účtu na smlouvě (umožňuje-li to daná smlouva). Je možné mít jedno nebo druhé (do konce roku 2014 bylo možné obojí).

Jestliže do smlouvy přispívá zaměstnavatel, a pokud má zůstat zachován tento příspěvek, potom se MUSÍ zvolit varianta daňové uznatelnosti a tedy nemožnosti vybírat ze smlouvy prostředky.

Zákonný termín pro učinění tohoto rozhodnutí je do konce března 2015. V tomto případě doporučujeme obrátit se na finančního poradce nebo na danou pojišťovnu.