Finančně-poradenské firmy - finance

od Robert Stejkora

Statistiky jednotlivých finančně-poradenských společností týkající se financí. A navíc, od začátku roku 2017, přidané údaje k uloženým pokutám či opatření k nápravě.

Zdrojem použitých dat je server Justice a na něm zveřejněné výroční zprávy a/nebo účetní závěrky jednotlivých finančně-poradenských společností. A také registr ČNB a v něm zveřejněné informace o uložených pokutách či opatřeních k nápravě.

Upozorňujeme, že neděláme žádný firemní audit. A tedy údaje, které zde zveřejňujeme, vycházejí z veřejně dostupných zdrojů a neručíme za jejich správnost.

Kolik která z jednotlivých společností vydělala v jednotlivých letech? To se lze dozvědět zde.

Údaje, které jsou použity v tabulce, obsahují data za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 (bohužel ne u všech společností jsou již zveřejněna jejich daňová přiznání, u takových je v tabulkách použit symbol otazníku).

Výjimkami z výše uvedeného jsou údaje společností, které začaly svou činnost provozovat později než v roce 2013. U těchto relativních nováčků mohou být z povahy věci uvedeny jen údaje za roky, ve kterých již tyto společnosti vykonávaly svou činnost. Tzn. u společnosti Prosperity Financial Services a.s. jsou uvedeny údaje od roku 2014 a u společností BEplan finanční plánování s.r.o. a SIRIUS FINANCE, a. s. od roku 2017.

Ze statistik jsme vyjmuli společnosti AIDO Group a.s., M & M pojišťovací s.r.o., M.S.QUATRO, s.r.o. a PERNAMENTA a.s., které již nemají u ČNB registrovány žádné vázané zástupce pro zprostředkování pojištění a nevyskytují se tedy ani v ostatních srovnávacích článcích.

Po 2.Q roku 2022 jsme se rozhodli ukončit zveřejňování porovnání provizí, které jednotlivé společnosti obdržely a které vyplatily svým poradcům. Důvodem je skutečnost, že není možné ze zveřejněných výročních zpráv a/nebo účetních závěrek získat přesné údaje o přijatých a vyplacených provizích. Ve výkazech, které jsou společnostmi každoročně zveřejňovány, jsou uvedeny výnosy z prodeje služeb a náklady na služby vždy souhrnně za všechny prodávané a nakupované služby, přičemž bez přístupu k interním údajům jednotlivých společností nelze nikdy přesně stanovit, kolik z celkových výnosů a nákladů připadá na přijaté a vyplacené provize a kolik na jiné služby. Rovněž v těchto účetních údajích nejsou zohledněny interní odlišnosti ve strukturách jednotlivých společností. Vzhledem k těmto důvodům byly dříve zveřejňované statistiky přijatých a vyplacených provizí nepřesné. Tyto skutečnosti by mohly mít za následek poškození či zvýhodnění některých společností. My ani o jedno nemáme zájem, a proto je nově níže jen tabulka, kde porovnáváme jen meziroční nárůst nebo pokles výnosů z prodeje služeb (v tomto účetním údaji jsou zahrnuty i provize, avšak přesný poměr mezi provizemi a jinými službami nelze nikdy přesně stanovit).

K čemu je možné tyto údaje použít? Rozhodně lze díky nim získat přehled o tom kolik peněz se v jednotlivých společnostech za rok "otočí" a z toho lze usuzovat kolik je taková společnost schopná vyplatit jak jednotlivým poradcům, tak také to, kolik peněz je schopna investovat např. do nástrojů, které poradci potřebují pro svoji práci.

Tento ukazatel pochopitelně není to jediné - jen "peněžní údaj" není všechno. Další údaje o jednotlivých společnostech lze získat ze statistik zveřejněných v článku Finančně-poradenské firmy - počty poradců a Finančně-poradenské firmy - celkové počty).

Každopádně rozhodování, která společnost je pro koho tou nejlepší, nestojí jen na číslech - důležité je i zázemí společnosti (tedy to co poradcům, krom provizí, dává navíc) a určitě i spousta dalších věcí, které nelze vyjádřit číselně, ale to už mohou být spíše subjektivní pohledy.

Zde se nicméně chceme držet čistě dohledatelných faktů a smyslem je, na jednom místě zveřejnit údaje, které by si poradce musel, více, či méně pracně, hledat sám.

V tabulce níže jsou uvedeny výnosy z prodeje služeb, kterých daná společnost dosáhla v letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 a jejich porovnání (tedy zda došlo meziročně k nárůstu, či poklesu). Pro snazší orientaci je nárůst naznačen zelenou šipkou směřující nahoru a pokles naopak červenou šipkou směřující dolů (v případě situace, kdy nedošlo ani k nárůstu a ani poklesu, je použit symbol oranžového, "semaforového" kolečka).

Zároveň je tučně zvýrazněno, pokud některá ze společností, v konkrétním roce, dosáhla obratu ve výši alespoň 1 miliarda korun.


TABULKA 1 - informace o výnosech jednotlivých společností z prodeje služeb v letech 2013 vs. 2014 vs. 2015 vs. 2016 vs. 2017 vs. 2018 vs. 2019 vs. 2020 vs. 2021 (zdroj www.justice.cz) - pro plné rozlišení, klikněte na obrázek
(* u této společnosti je možnost statistik až od 2014; ** u této společnosti je možnost statistik až od 2017)

 

Závěrem této sekce, na začátku roku 2017, nově přidaná tabulka, se všemi společnostmi, které dostaly od ČNB pokutu, či výzvu k opatření k nápravě. A dále porovnání této případné pokuty vůči základnímu kapitálu dané společnosti. Jinými slovy, jako moc danou společnost tato pokuta mohla "bolet". V posledním sloupci tabulky, je i link na detail toho, kvůli čemu byla pokuta či opatření k nápravě uloženo. 

Společnost

Základní kapitál

Datum kdy

Výše pokuty / opatření k nápravě

Poměr vůči základnímu kapitálu

Důvod

AKROPOL nezávislé finanční poradenství a.s. 2 010 000,- 15.01.2016 Opatření k nápravě - detail >>>
ALLFIN PRO Holding a.s. 2 000 000,- 15.12.2011 05.06.2021 10 000,-
90 000,-
5,00 % detail >>>  detail >>> 
Allrisk, a.s.
5 000 000,- 29.04.2014 40 000,- 0,80 % detail >>>
Bohemia Servis Finance a.s. 2 000 000,- 11.10.2013 150 000,- 7,50 % detail >>>
Broker Consulting, a.s.
100 910 448,- 20.07.2017 800 000,- 0,79 % detail >>>
Broker Trust, a.s. 5 290 000,- 08.07.2021 600 000,- 11,34 % detail >>>
DataLife a.s. 40 000 000,- 29.04.2014
16.08.2016
10 000,-
200 000,-
0,53 % detail >>>
detail >>>
Fincentrum a.s. 700 700 000,- 06.04.2018 1 500 000,- 0,21% detail >>>
Chytrý Honza a.s. 150 000 000,- 27.08.2015 50 000,- 0,03 % detail >>>
INSIA a.s. 6 000 000,- 22.05.2015
20.05.2021
25 000,-
500 000,-
8,75 % detail >>> detail >>>
KAPITOL, a.s. 20 000 000,- 23.03.2018 750 000,- 3,75% detail >>>
OVB Allfinanz, a.s. 16 500 000,- 08.03.2016 5 000 000,- 30,30 % detail >>>
Partners Financial Services, a.s. 100 000 000,- 20.02.2020 300 000,- 0,30 % detail >>>
PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o. 7 000 000,- 15.12.2016 50 000,- 0,71 % detail >>>
Salve Finance, a.s. 2 000 000,- 06.06.2015 100 000,- 5,00 % detail >>>
SMS finance, a.s. 10 100 000,- 25.08.2016 400 000,- 3,96 % detail >>>
ST Consult, s.r.o. 1 000 000,- 10.12.2015 50 000,- 5,00 % detail >>>
ZFP akademie, a.s. 2 200 000,- 14.06.2012
23.01.2021
2 000 000,-
300 000,-
104,55 % detail >>> detail >>>

TABULKA 2 - informace o pokutách či opatřeních k nápravě uložených ze strany ČNB (zdroj registr ČNB)     

Přidat komentář

Komentáře (10)