Finančně-poradenské firmy - provize

od Robert Stejkora

Statistiky jednotlivých finančně-poradenských společností týkající se financí. Nebo-li, v tomto případě, provize. A navíc, od začátku roku 2017, přidané údaje k uloženým pokutám či opatření k nápravě.

Zdrojem dat, zde použitých, je server Justice a na něm zveřejněná daňová přiznání jednotlivých finančně-poradenských společností. A také registr ČNB a v něm zveřejněné údaje k uloženým pokutám či opatřením k nápravě.

Neděláme ovšem žádný firemní audit, a tedy údaje, které zde zveřejňujeme vycházejí z veřejně dostupných zdrojů, neručíme za jejich správnost.

Kolik která z jednotlivých společností vydělala v jednotlivých letech a kolik z tohoto zisku vyplatila do své sítě poradcům? To se lze dozvědět zde.

Údaje, které jsou použity v jednotlivých tabulkách, obsahují data za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 (bohužel ne u všech společností jsou již zveřejněna jejich daňová přiznání, u takových je v tabulkách použit symbol otazníku).

Vzhledem k relativním nováčkům na finančně-poradenském trhu, společnosti Prosperity Financial Services s.r.o., BEplan finanční plánování s.r.o. a SIRIUS FINANCE, a. s., je možné u nich dělat tyto statistiky až od roku 2014, respektive od roku 2017, u posledních dvou jmenovaných. Tedy to jsou jediné výjimky k výše uvedenému.

Ze statistik jsme vyjmuli společnosti AIDO Group a.s., M & M pojišťovací s.r.o., M.S.QUATRO, s.r.o. a PERNAMENTA a.s. jelikož již nemají v rámci ČNB zasmluvněné žádné vázané zástupce pro zprostředkování pojištění, a nevyskytují se tedy ani v ostatních srovnávacích článcích.

K čemu je možné tyto údaje použít? Rozhodně lze díky nim získat přehled o tom kolik peněz se v jednotlivých společnostech za rok "otočí" a hlavně, kolik z nich obdrží samotní poradci a kolik si nechá společnost - čím menší podíl si společnost ponechá, tím více si logicky rozdělí ti, kteří se o tento zisk zasloužili.

Tento ukazatel pochopitelně není to jediné - jen "peněžní údaj" není všechno, důležité je i mezi kolik poradců se následně provize rozděluje (o tom lze získat přehled ze statistik zveřejněných v článku Finančně-poradenské firmy - počty poradců a Finančně-poradenské firmy - celkové počty).

Každopádně rozhodování, která společnost je pro koho tou nejlepší, nestojí jen na číslech - důležité je i zázemí společnosti (tedy to co poradcům, krom provizí, dává navíc) a určitě i spousta dalších věcí, které nelze vyjádřit číselně, ale to už mohou být spíše subjektivní pohledy.

Zde se nicméně chceme držet čistě dohledatelných faktů a smyslem je, na jednom místě zveřejnit údaje, které by si poradce musel, více, či méně pracně, hledat sám.

První ze statistických údajů se týká obdržené provize v letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 a jejího porovnání (tedy zda došlo meziročně k nárůstu, či poklesu). Pro snazší orientaci je nárůst naznačen zelenou šipkou směřující nahoru a pokles naopak červenou šipkou směřující dolů (v případě situace, kdy nedošlo ani k nárůstu a ani poklesu, je použit symbol oranžového, "semaforového" kolečka).

Zároveň je tučně zvýrazněno, pokud některá ze společností, v konkrétním roce, dosáhla provizního obratu ve výši alespoň 1 miliarda korun.


TABULKA 1 - přijatá provize v letech 2013 vs. 2014 vs. 2015 vs. 2016 vs. 2017 vs. 2018 vs. 2019 vs. 2020 (zdroj www.justice.cz) - pro plné rozlišení, klikněte na obrázek
(* u této společnosti je možnost statistik až od 2014; ** u této společnosti je možnost statistik až od 2017)

 

Další tabulka zobrazuje obdrženou provizi od smluvních partnerů jednotlivých finančně-poradenských společností a výši, která byla následně rozdělena do sítě vlastních poradců. Zbytek zůstává centrále konkrétní finančně-poradenské společnosti. V tabulce jsou údaje jak v korunách, tak i v procentech a jedná se o údaj za rok 2020.

TABULKA 2 - přijatá vs. vyplacená provize za rok 2020 (zdroj www.justice.cz)

 

Následující tabulka zobrazuje stejné hodnoty jako ta předchozí, jen tentokráte se jedná o údaj za rok 2019.

TABULKA 3 - přijatá vs. vyplacená provize za rok 2019 (zdroj www.justice.cz)


Následující tabulka zobrazuje stejné hodnoty jako ta předchozí, jen tentokráte se jedná o údaj za rok 2018.

TABULKA 4 - přijatá vs. vyplacená provize za rok 2018 (zdroj www.justice.cz)

 

Následující tabulka zobrazuje stejné hodnoty jako ta předchozí, jen tentokráte se jedná o údaj za rok 2017.

TABULKA 5 - přijatá vs. vyplacená provize za rok 2017 (zdroj www.justice.cz)


Následující tabulka zobrazuje stejné hodnoty jako ta předchozí, jen tentokráte se jedná o údaj za rok 2016.

TABULKA 6 - přijatá vs. vyplacená provize za rok 2016 (zdroj www.justice.cz)
(** u této společnosti je možnost statistik až od 2017)


Následující tabulka zobrazuje stejné hodnoty jako ta předchozí, jen tentokráte se jedná o údaj za rok 2015.

TABULKA 7 - přijatá vs. vyplacená provize za rok 2015 (zdroj www.justice.cz)
(** u této společnosti je možnost statistik až od 2017)


Následující tabulka zobrazuje stejné hodnoty jako ta předchozí, jen tentokráte se jedná o údaj za rok 2014.

TABULKA 8 - přijatá vs. vyplacená provize za rok 2014 (zdroj www.justice.cz)
(** u této společnosti je možnost statistik až od 2017)


Následující tabulka zobrazuje stejné hodnoty jako ta předchozí, jen tentokráte se jedná o údaj za rok 2013.

TABULKA 9 - přijatá vs. vyplacená provize za rok 2013 (zdroj www.justice.cz)
(* u této společnosti je možnost statistik až od 2014; ** u této společnosti je možnost statistik až od 2017)


Poslední v této sekci, na začátku roku 2017, nově přidaná tabulka, se všemi společnostmi, které dostaly od ČNB pokutu, či výzvu k opatření k nápravě. A dále porovnání této případné pokuty vůči základnímu kapitálu dané společnosti. Jinými slovy, jako moc danou společnost tato pokuta mohla "bolet". V posledním sloupci tabulky, je i link na detail toho, kvůli čemu byla pokuta či opatření k nápravě uloženo. 

Společnost

Základní kapitál

Datum kdy

Výše pokuty / opatření k nápravě

Poměr vůči základnímu kapitálu

Důvod

AKROPOL nezávislé finanční poradenství a.s. 2 010 000,- 15.01.2016 Opatření k nápravě - detail >>>
ALLFIN PRO Holding a.s. 2 000 000,- 15.12.2011 05.06.2021 10 000,-
90 000,-
5,00 % detail >>>  detail >>> 
Allrisk, a.s.
5 000 000,- 29.04.2014 40 000,- 0,80 % detail >>>
Bohemia Servis Finance a.s. 2 000 000,- 11.10.2013 150 000,- 7,50 % detail >>>
Broker Consulting, a.s.
100 910 448,- 20.07.2017 800 000,- 0,79 % detail >>>
Broker Trust, a.s. 5 290 000,- 08.07.2021 600 000,- 11,34 % detail >>>
DataLife a.s. 40 000 000,- 29.04.2014
16.08.2016
10 000,-
200 000,-
0,53 % detail >>>
detail >>>
Fincentrum a.s. 700 700 000,- 06.04.2018 1 500 000,- 0,21% detail >>>
Chytrý Honza a.s. 150 000 000,- 27.08.2015 50 000,- 0,03 % detail >>>
INSIA a.s. 6 000 000,- 22.05.2015
20.05.2021
25 000,-
500 000,-
8,75 % detail >>> detail >>>
KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. 20 000 000,- 23.03.2018 750 000,- 3,75% detail >>>
OVB Allfinanz, a.s. 16 500 000,- 08.03.2016 5 000 000,- 30,30 % detail >>>
Partners Financial Services, a.s. 100 000 000,- 20.02.2020 300 000,- 0,30 % detail >>>
PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o. 7 000 000,- 15.12.2016 50 000,- 0,71 % detail >>>
Salve Finance, a.s. 2 000 000,- 06.06.2015 100 000,- 5,00 % detail >>>
SMS finance, a.s. 10 100 000,- 25.08.2016 400 000,- 3,96 % detail >>>
ST Consult, s.r.o. 1 000 000,- 10.12.2015 50 000,- 5,00 % detail >>>
ZFP akademie, a.s. 2 200 000,- 14.06.2012
23.01.2021
2 000 000,-
300 000,-
104,55 % detail >>> detail >>>

TABULKA 10 - pokuty a opatření k nápravě (zdroj registr ČNB)    

Přidat komentář

Komentáře (10)