Výhodné životní pojištění není jen o ceně

od Robert Stejkora

Velké procento klientů se dívá při volbě životního pojištění především na cenu. Bohužel i dost poradců staví nabídku tohoto pojištění, právě na tom kolik stojí a opírají o to své doporučení ke sjednání dané pojistky.

Bohužel ne vždy je to ta správná cesta. Podobně jako každá mince tak i pojistka má dvě strany. Tou první je období, kdy se nic nestane a klient pojistku jen platí – zde přijde vhod, aby byla co nejlevnější. Jenže tou důležitější, druhou stranou, je období kdy se něco stane a klient žádá plnění a v takové chvíli je důležité, aby k požadovanému plnění skutečně došlo.

Výše uvedené velmi dobře vystihl jeden můj bývalý kolega, který říkal: Pojištění se nedělá na dobu dobrou, ale na dobu zlou…

V čem tedy tkví úskalí té druhé strany mince?

Předně bych chtěl apelovat na to, že výběr vhodné životní pojistky by měl být VŽDY ve spolupráci s finančním poradcem.

Cestovní pojištění, pojištění vozidel, případně pojištění majetku není problém v dnešní době sjednat online a zvládne to, do jisté míry, i laik, ale sjednání životního pojištění by měla, dle mého názoru, předcházet konzultace s odborníkem.

Zmíněným úskalím jsou totiž výluky jednotlivých pojišťoven.

Mezi ty méně závažné patří krácení plnění v případě pozdního nahlášení pojistné události. To co je pozdním nahlášením se může diametrálně lišit pojišťovna od pojišťovny. Některé mohou („mouhou / může“ je velmi oblíbený výraz v pojistných podmínkách pojišťoven) krátit plnění pokud NEdojde k nahlášení pojistné událost do 14 dní od jejího vzniku a pak jsou pojišťovny, které budou bez řečí plnit i když se např. úraz nahlásí po dvou letech od jeho vzniku.

Závažnějším případem jsou ovšem ty „skutečné“ výluky uvedené přímo v pojistných podmínkách.

Na konferenci Asociace finančních poradců ČR byla na toto téma zaměřená obsáhlá prezentace vynikajícího analytika, pana Dušana Šídla, který dlouhá léta působil ve společnosti Partners Financial Services, a.s. a nyní je předním analytikem v Broker Trustu, a.s.

Dovolím si vypůjčit několik příkladů z jeho přednášky.

Velmi častou výlukou je odmítnutí plnění v případě nemoci, která má přímou souvislost se zdravotním stavem před vstupem pojištěného do pojištění. Poslední slovo, zda se jedná o přímou souvislost nebo ne má obvykle vždy pojišťovna.

Další výlukou, o které je možné se ve většině pojistných podmínek dočíst, a která bohužel v dnešní době nabývá na aktuálnosti, je pojistná událost vzniklá v důsledku terorismu. Málokterá pojišťovna poskytne v takovém případě pojistné plnění.

Mezi relativně běžné výluky patří i přímá souvislost pojistné události s požitím alkoholu. Jsou pojišťovny, které při prokázání požití zcela odmítají plnění a jsou pojišťovny, kterého ho „pouze“ do jisté míry krátí (nemluvíme zde o pojistné událost, kterou může být autonehoda, ale i třeba pád „opilce“ při cestě z nálevny).

K těm „kurióznějším“ výlukám může patřit plnění v důsledku jaderného záření (jiný názor na to zda se jedná o kuriózní výluku budou mít velmi pravděpodobně lidé, kteří bydlí v Ostravě a ti, jejichž trvalou adresou je třeba vesnička Dukovany).

Výluk je ještě celá řada. Detailněji se jim věnuje Dušan Šídlo v článku na blogu společnosti Broker Trust, a.s., já jsem pouze chtěl na těchto několika příkladech demonstrovat, že volba konkrétního životního pojištění by měla být založena právě (možná hlavně) na volbě pojišťovny, která má těchto výluk nejmenší množství. A k tomu je již třeba odborná znalost, proto můj apel na spolupráci s finančním poradcem v úvodu článku, protože ten by měl vědět jakou pojistku nabídnout občanu Dukovan :-)

Přidat komentář

Komentáře