Pojišťovny budou opět snižovat garanci

od Robert Stejkora

ČNB se rozhodla snížit Technickou úrokovou míru (TÚM) u životního pojištění ze současných 1,9% p. a. na 1,3% p. a.

Jedná se už o druhé snížení za poslední dva roky (poslední bylo v polovině roku 2013) a čtvrté snížení celkově za posledních 15 let.

Technickou úrokovou míru používají pojišťovny ke zhodnocování spořící části životního pojištění a výši tohoto zhodnocení klientům garantují. Všechny pojišťovny musejí mít nastavenou TÚM stejně, tedy žádná pojišťovna nemůže klientům garantovat vyšší zhodnocení než jaká je aktuální TÚM.

Co tato změna znamená a jaký dopad bude mít na klienty pojišťoven?

Jak bylo uvedeno výše TÚM můžeme nazývat garantovaným fondem, nebo garancí v případě spořící části životního pojištění. K této garanci pojišťovny navíc mohou (a některé tak pravidelně činí) připisovat i podíl na výnosech hospodaření dané pojišťovny. Tedy pro klienty to znamená, že mohou mít na svém pojištění každý rok vyšší zhodnocení než právě TÚM. Ale tento nadvýnos (jak bývá někdy taktéž nazýván) není garantován a pojišťovna nemá povinnost jej připsat. Garantována je skutečně jen a pouze samotná TÚM a to po celou dobu trvání dané pojistky.

Důležitým faktem je, že po celou dobu trvání pojistky je garantována TÚM s jakou bylo pojištění sjednáno. Tedy např. pojistka z roku 2014 bude mít TÚM ve výši 1,9% p. a. a to až do konce sjednané pojistné doby. Pokud, a to je velmi důležité, klient v průběhu jejího trvání neprovede změnu sazby daného pojištění. V takovém případě by se změnila právě i samotná TÚM na aktuálně platnou.

To znamená, že změna TÚM bude mít dopad pouze na nové životní pojistky, které budou uzavřeny od druhé poloviny července 2015 a později.

Tedy jak se zachovat jakožto klient? Jsou dvě varianty.

Buďto je již sjednáno nějaké stávající životní pojištění. Potom stačí NEudělat žádnou změnu, která by měla vliv na sazbu (informaci zda má konkrétní změna vliv na sazbu musí klientovi sdělit kdokoliv, kdo s ním pojištění upravuje) a i kdyby pojištění mělo trvat třeba i dalších 30 let, zůstane u něj platná TÚM z doby sjednání této pojistky.

Druhou variantou je, že klient ještě žádné životní pojištění nemá. V takovém případě už mu zbývá jen něco málo přes čtvrt roku na to, aby si nějaké sjednal a získal tak ještě nesníženou TÚM na své pojistce. Nicméně POZOR, ne všechny pojišťovny umožňují na všech svých pojistkách sjednat variantu garantovaného zhodnocení ve výši TÚM. Tedy při sjednávání životní pojistky za účelem získání vyšší garance, než jaká bude možná od druhé poloviny roku 2015, je třeba se na tuto skutečnost informovat (buďto u dané pojišťovny anebo u finančního poradce, který pojištění uzavírá).

Závěrem je ještě nutno podotknout, že tato změna nebude mít žádný vliv na klienty, kteří nemají zájem o garantované zhodnocení na životním pojištění, ale uvažují spíše o variantě tržních fondů. Na těch není garance žádná a tedy snížení TÚM se jich nedotkne i kdyby si uzavřeli takovou pojistku až třeba na konci roku 2015.

Současná výše TÚM rozhodně není nezajímavá, stále je ještě vyšší než zhodnocení spořicích účtů a pokud bude v rámci pojištění správně využita je schopna přinést nemalé peníze. Proto těm, kteří ještě nemají žádné životní pojištění doporučuji s přemýšlením o jeho uzavření nečekat a učinit tak co nejdříve - posledním termínem pro uzavření pojistky s TÚM ve výši 1,9% p. a. je první polovina července 2015.

Přidat komentář

Komentáře