Jak se zachovat při dopravní nehodě

od Robert Stejkora

Už je to pár let, co jsme zveřejňovali přepis článku z odborného časopisu, který se týkal pojistného plnění při autonehodě (článek Auto – pojištění – plnění >>>). A jelikož jsem se před nedávnem účastnil workshopu na téma: Jak se zachovat při autonehodě, tak přinášíme výtah z tohoto, více jak hodinu a půl trvajícího, workshopu od společnosti European Compensation Services s.r.o.

European Compensation Services s.r.o. je společnost, která se zabývá jak spory klientů s pojišťovnami, tak ale také i likvidací pojistných události. Webináře se účastnil Mgr. Martin Matuševský – advokát, který má bohaté zkušenosti právě s řešením dopravních nehod.

Pojďme rovnou na ty nejzásadnější a nejdůležitější části zmíněného workshopu.

 

 • BEZPROSTŘEDNE PO NEHODĚ

Jako první je třeba zjistit, zda-li nedošlo ke zranění (zajištění první pomoci a přivolání záchranky) a následně označit místo nehody (výstražný trojúhelník, vesta), tak aby nedošlo k další následné nehodě. Možná takový „nultým“ bodem, který by se měl udělat úplně jako první, je zatáhnout ruční brzdu – na první pohled samozřejmost, ale ve chvíli stresu při nehodě se na to může zapomenout a zbytečně může dojít k další nehodě.

V případě první pomoci, tak tou je právě i přivolání záchranné služby, tedy není nezbytně nutné přímo, vlastními silami, poskytovat první pomoc v případě, kdybyste ohrozili sami sebe – např. hořící vozidlo, není povinností ohrozit se při tom, když se z něj budete snažit dostat jeho posádku.

 

 • DOPRAVNÍ NEHODA A POLICIE

Velkou neznámou je otázka toho, kdy skutečně volat a kdy nevolat policii. Známé je, že je policie třeba ve chvíli, kdy došlo ke zranění a když je způsobené hmotná škoda vyšší jak 100 000 Kč, ale existuje i několik dalších důvodů pro zavolání policie.

Polici je třeba volat pouze v těchto případech:

 1. - Když došlo ke zranění
 2. - Pokud je hmotná škoda vyšší než 100 000 Kč
 3. - Pokud NEdošlo ke shodě mezi řidiči o vině a průběhu nehodového děje
 4. - Pokud došlo k poškození majetku třetích osob (poškození komunikace či např. dopravní značky, znečistění životního prostředí…)
 5. - Pokud NENÍ možné svépomocí zajistit plynulost silničního provozu
 6. - A VŽDY, KDYŽ JE PODEZŘENÍ NA ALKOHOL ČI UŽITÍ OMAMNÝCH LÁTEK U ŘIDIČE 

Ohledně zranění, tak v takovém případě je třeba zavolat policii ve chvíli, pokud si zranění vyžádá lékařskou pomoc – v případě např. oděrek apod. není třeba policii volat.

Pokud se projeví jakékoliv zdravotní komplikace až následně, rozhodně je velmi důležité navštívit lékaře, který o tom sepíše záznam – důležité to není jen z ohledu na zdraví samotné, ale právě i pro následné nárokování plnění z povinného ručení.

Ohledně hmotné škody, vyšší než 100 000 Kč.  Tak zde je zásadní, zda-li je škoda na první pohled vyšší než 100 000 Kč. To, že se toto projeví až následně a člověk to nebyl schopen, na první pohled, odhadnout, tak v případě povinného ručení to může z pravidla jen zkomplikovat plnění nikoliv jej zamítnout. Zásadní je prokázat, že škoda vznikla při dopravní nehodě (fotografie, svědci apod.). Ovšem pozor v případech, kdy má člověk vozidlo např. na leasing – ve smlouvě o leasingu může být uvedeno, že v případě dopravní nehody je třeba volat policii vždy a v takové chvíli je třeba se tak i zachovat.

 

 • DOKUMENTACE Z DOPRAVNÍ NEHODY

Důležité je si pamatovat, že s vozidly je možné manipulovat až ve chvíli kdy je pořízen záznam z nehody. Záznamem jsou myšleny fotografie případně video (foto a následně i video je ideální varianta). A pokud se jedná o vážnější nehodu, pak je třeba počkat až na příjezd policie, aniž by bylo s vozidlem či vozidly manipulováno.

Nezapomeňte zdokumentovat i okolí kde se nehoda stala, odpadlé kusy z vozidel, ale např. i brzdné stopy.

Pořízení fotografií dokladů je velmi praktické a rozhodně to NEodporuje GDPR (jen nesmějí být nikde zveřejněny).

Pokud vozidla blokují plynulost dopravy a NEjedná se o závažnou nehodu (se zraněním apod.), tak je možné s nimi manipulovat i před příjezdem policie, ale skutečně až když je dostatečně zdokumentována nehoda samotná (postavení vozidel apod.).

 

 • ZÁZNAM O NEHODĚ (tzv. Euro formulář záznamu o dopravní nehodě)

Po vyplnění si udělejte vždy fotografii originálu vypsaného formuláře – pokud vyplňujete průpisový formulář, tak se může stát, že kopie nebudou čitelné.

Velmi důležité je, aby ve formuláři bylo výslovně uveden ten, kdo se cítí jako viník nehody (ač na to přímo kolonka není), např. „přiznávám, že jsme viník nehody“, případně „přiznávám zavinění dopravní nehody“.

Tento dokument vyplňujte i v případě, že je k nehodě volána policie (protože potom můžete začít řešit pojistnou událost okamžitě, v řádu hodin, po nehodě a nemusíte čekat na to, až policie vše zaeviduje) a v takovém případě si od policie nechejte dát na tento formulář i razítko (např. na jeho zadní stranu), které obsahuje spisovou značku, respektive číslo jednací, pod kterou je nehoda u policie zaevidována.

Pochopitelně, nikdy a nikde nepodepisujte nic s čím nesouhlasíte (ale v tom případě je třeba pamatovat na to, že je třeba zavolat policii).

V případě, kdy nastane situace, kdy viník nehody nespolupracuje, nebo co hůř, ujede, tak je třeba vždy zavolat policii. Důležité je mít k dispozici maximum informací, takže si snažte zapamatovat typ a barvu vozidla a pochopitelně i SPZ

V těchto případech jsou k nezaplacení kamery ve vozidle.

 

 • LOVCI NEHOD

Nikdy, nikdy, nepřijímejte služby tzv. Lovců nehod. Vždy si zajistěte asistenční službu od své pojišťovny, na kterou máte, z pravidla, nárok právě z povinného ručení.

 

 • NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Pojistná událost z povinného ručení se nahlašuje na pojišťovně viníka.

Ideální situace je, když na pojišťovnu nahlásí oba, tedy jak viník, který se tím přizná, tak následně poškozený, který se k nároku přihlásí.

Může se stát, že viník s tímto nahlášením otálí, v takovém případě je důležité mít vyplněný Záznam o dopravní nehodě, kde bude viník uveden a svou vinu přizná (jak je uvedeno výše), potom je možné řešit i v případě, že viník zatím škodu na pojišťovně nenahlásil.

Povinnost prokázat, že ke škodě došlo, je na poškozeném, proto je naprosto zásadní mít vyplněn Záznam o dopravní nehodě s „přiznáním“ viníka a dále i fotografie či video.

Výjimkou, z výše uvedeného nahlášení pojistné události, je situace, kdy je na vině nepojištěné vozidlo, v takovém případě je třeba škodu nahlásit na Českou kancelář pojistitelů, a nikoliv na pojišťovnu.

Důležitý a málo známý fakt je, že z povinného ručení má právo na odškodné i každý z cestujících v tomto vozidle (vyjma řidiče) a to i v případě, že právě toto vozidlo je viníkem dopravní nehody. Platí to dokonce i v takovém případě, že člověk, který je uveden ve smlouvě povinného ručení jako pojištěný, byl zraněn coby spolujezdec, a to i ve chvíli kdy jeho vozidlo způsobilo dopravní nehodu (např. jej řídil zrovna někdo jiný).

 

 • ZÁVĚREM

Toliko k samotnému obsahu workshopu. Nicméně European Compensation Services s.r.o. v rámci něj představili i dokument, ve kterém je na pár stranách shrnuto to nejdůležitější a který může mít každý uložen v telefonu.

Tento dokument, nazvaný Právní desatero při dopravní nehodě, si můžete stáhnout ZDE >>>

Přidat komentář

Komentáře (2)