Změna v rušení stavebka nezletilého dítěte

od Robert Stejkora

Dne 06.04.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření. Tato novela se týkala rušení stavebního spoření sjednaného na nezletilé dítě.

Sice by mělo být nyní již vše jasné, ale přesto panují v tomto ohledu nejasnosti. Takže je třeba svolení opatrovnického soudu při rušení stavebka nezletilého dítěte nebo ne?

Tento článek snad vnese do této problematiky světlo a je vlastně doplněním staršího článku Výpověď stavebka nezletilého dítěte.

Dle zmíněné novely, se ukončení smlouvy o stavebním spoření pro nezletilého účastníka považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, pokud k němu dojde po uplynutí vázací doby smlouvy o stavebním spoření a zároveň s tímto úkonem vyjádří souhlas oba zákonní zástupci.

K ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka se vyžaduje souhlas opatrovnického soudu pouze ve třech případech:
1.: při ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka před vázací lhůtou,
2.: nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci i po vázací lhůtě,
3.: v případě, že jeden nebo oba zákonní zástupci jsou v insolvenci.

Takže pro jednoduchost, pokud již doběhla vázací lhůta stavebního spoření sjednaného na nezletilce (tedy 6 let trvání u smluv sjednaných od roku 2004 a 5 let u smluv sjednaných před rokem 2004) a souhlasí s touto výpovědí oba zákonní zástupce nezletilého dítěte (ale ani jeden z nich nesmí být v insolvenci), potom stačí standardně vypovědět předmětnou smlouvu a není třeba nic dalšího.

Výpověď je možné podat buďto přímo na přepážce dané stavební spořitelny (pochopitelně musí podepsat oba zákonní zástupci) – a tento způsob výpovědi bych v tomto případě rozhodně doporučoval. Anebo je možné zaslat žádost o výpověď na stavební spořitelnu poštou (nezbytné jsou ověřené podpisy obou zákonných zástupců).

Výpověď je možné podat i před koncem zákonné vázací lhůty, jestliže faktické datum ukončení smlouvy bude až po vázací lhůtě.

Pokud ovšem jde o rušení stavebního spoření sjednaného na nezletilce před vázací lhůtou, nebo s ukončením nesouhlasí (nepotvrdí svým podpisem) jeden ze zákonných zástupců, anebo je alespoň jeden ze zákonných zástupců v insolvenci, potom je třeba, aby ukončení „schválil“ opatrovnický soud, v takovém případě platí stejný postup, jaký je popsaný v článku Výpověď stavebka nezletilého dítěte.

Výše popsané náležitosti v rušení stavebního spoření sjednaného na nezletilce potvrdily všechny stavební spořitelny, které v ČR působí.

Přidat komentář

Komentáře