Žádost o pojistné plnění? Jedině s finančním poradcem

od Robert Stejkora

Jednou z posledních přednášek na konferenci Asociace finančních poradců ČR, byla ta od Lukáše Kaplana, který provozuje web Poradna poškozeného a jehož firma se zabývá právními spory klient vs. pojišťovna, kde on stává na té slabší straně, na straně klienta.

Pan Kaplan hovořil o problematice pojistného plnění, kdy se pojišťovny dost často chytají každého slovíčka a při vyplnění žádanky nezbytné k vyplacení pojistného plnění jsou díky nevhodné definici schopny celé plnění odmítnout.

Jak tomu předejít? To se pokusím přiblížit v článku níže.

Pro lepší představu použiji příklad, který na přednášce zazněl, aby bylo zcela jasné, že chybná formulace může mít za následek zamítavou reakci z likvidace dané pojišťovny.

Příkladem je popis podrobného průběhu situace, která měla za následek úraz. Text byl vyplněný v žádance určené k plnění z pojistné události klientem:

… k úrazu došlo při manipulaci s břemenem, konkrétně při používání zdvihacího zařízení došlo při zatížení k prasknutí v levém rameni.

Kvůli této definici pojišťovna odmítla pojistné plnění. Proč? Zde je její vyjádření:

Z doložených lékařských zpráv je patrné, že jste se léčil pro poranění ramene, které vzniklo po manipulaci s břemenem. Jedná se o přetížení měkkých kloubních struktur levého ramene, bez prvotního úrazového mechanismu (pád apod.).

Dle zvláštních pojistných podmínek pro investiční životní pojištění se úrazem rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného.

Při zvedání / manipulaci s břemenem se jedná o proces, který je závislý na vůli, dle pojistných podmínek se tedy nejedná o úrazový mechanismus.

Až když se do případu vložil coby právník pan Kaplan, podařilo se zvrátit tuto nepříjemnou situaci. Jediné co bylo třeba v tomto případě udělat, bylo napsat „správně“ žádost o plnění z tohoto úrazu, konkrétně znění vypadalo takto:

… zdvihací zařízení se při manipulaci neočekávaně zaseklo, a tím došlo k neočekávanému a náhlému působení zevní sily nezávisle na vůli pojištěného.

A výsledek? Pojišťovna vyplatila klientovi pojistné plnění 49 000,- plus 6 720,- jako úhradu nákladů právního zastoupení.

Co z uvedeného vyplývá? „Nesprávně“ vyplněná žádost o plnění z pojistné události může mít za následek plnění nulové.

My si tuto skutečnost velmi dobře uvědomujeme, a proto nabádáme klienty, aby vždy tyto žádanky vyplňovali s námi. Ovšem když se někdy stane, že klient nahlásí pojistnou událost sám a nastane podobný problém, ještě není vše ztraceno. S takovým klientem posíláme odvolání a jsme v tom velmi úspěšní, zatím se nám vždy podařilo zvrátit odmítnuté plnění a klient nakonec peníze z pojistky obdržel. Každopádně ne všichni poradci takto s klienty pracují, i když to k jejich práci rozhodně patří, to je alespoň náš názor.

Proto, žádost o pojistné plnění vyplňujte VŽDY s finančním poradcem.

Přidat komentář

Komentáře