Pět let Expertů

od Robert Stejkora

Dnes, 09.03.2020, je tomu již 5 let, co vznikl projekt a Brand finančně poradenské kanceláře Expertů na finance, se sovou ve znaku. V rámci tohoto „půl-kulatého“ výročí, bych se s vámi rád ohlédnul za dalším rokem, protože dnes, máme za sebou již pět let Expertů 😊.

Vzhledem k tomu, že je to již půl dekády, co Experti existují, tak bych chtěl článek pojmout zase kapku jinak než v minulosti. Nechtěl bych zde psát o tom co se nám za rok povedlo či nepovedlo a čeho jsme dosáhli či nedosáhli. Spíše bych chtěl popsat to, jak vidíme obor finančního poradenství a co si myslíme, že je v rámci tohoto oboru důležité a co sami ctíme. Ale především to bude jen o tom, co sami pět let děláme, případně jsem se k tomu dopracovali.

Na každém pak bude, jestli se s touto vizí či myšlenkami ztotožňuje a tedy zda-li je pro něj spolupráce s Experty zajímavá nebo ne.

V dnešní době, v rámci finančního poradenství, existují v podstatě dva směry. Jednak „poradenství“ čistě za účelem sjednávání produktů a pak klientem honorované poradenství, které je zaměřeno především na poradenství jako takové a sjednávání produktů je spíše druhotné. Dost často se stává, že jednotlivé společnosti, kanceláře či poradci jsou zaměřeni výhradně jen jedním z těchto směrů.

Experti takto nepracují a jsou schopni poskytnout obě varianty, kdy je na rozhodnutí klienta, co on sám preferuje. Jestli to bude čistě sjednání produktů, ale bez servisu nebo komplexní, klientem honorovaná plná správa, je čistě na každém.

My si prostě myslíme, že není správně pevně vytyčit klientovi cestu, po které s námi musí jít. Každý, s kým spolupracujeme, je svéprávná osoba, která má svobodu si dle svého uvážení zvolit a „najmout“ si nás na to, co je dle něj potřeba (byť třeba jen v tu konkrétní chvíli) – od nás každý doporučení dostane, co si zvolí, je čistě jeho svobodná vůle.

V jednoduchosti, chceme být pro naše klienty spíše koučem, či průvodcem než někým, kdo mu bude něco „přikazovat“, protože i sebelepší produkt či služba je k ničemu, pokud s ní/m není konkrétní člověk ztotožněn.

S tím je také spojeno to, že finančního poradce by si měl člověk vybrat sám! Tedy nikoliv, že mu „finanční poradce“ bude volat a přesvědčovat jej ke schůzce. To je vyloženě špatně – první krok je a musí být, vždy ze strany klienta. To, že někomu „finanční poradce“ zavolá jako první, aby mu něco prodal (respektive dostal jej na schůzku, kde mu něco prodá), by měl být první a zásadní důvod jej odmítnout (nemluvě o tom, že to jsou praktiky z 90. let, které jsou ovšem hojně využívány ještě dnes…).

Experti toto ctí naprosto zásadně. Jedinou naší snahou je být vidět a dát případnému klientovi dostatek informací a času se rozhodnout, zda-li jsme pro něj ti praví nebo ne. K tomu je určena naše publikační činnost a vůbec využívání webu, na základě čehož má potenciální klient dostatek indicií, aby se pro nás rozhodnul nebo šel jinam.

A tím se dostáváme k další velmi důležité věci. Tou je možnost dohledat si informace o poradci na webu. Jsme v 21. století a vše se řeší přes web. Ať už je to koupě pračky nebo jakékoliv služby, tak valná většina lidí nejdříve hledá na webu informace, na základě, kterých se rozhoduje a pokud nejsem schopen konkrétního finančního poradce na webu dohledat (a tím nemyslím info z obchodního rejstříku a profil na některé sociální síti), tak by to měl být varovný vykřičník, který by měl minimálně značit, že „kupuji“ zajíce v pytli…

Opět, v rámci Expertů, se o nás dá na webu zjistit vše. Na základě našich článků, se může každý rozhodnout, zda-li je pro něj naše odbornost dostatečná. Na základě profilu Expertů, který je na našem webu dopodrobna popsán, se každý může rozhodnout, zda-li mu budeme „sedět“ a vzhledem k tomu, že máme zveřejněn jak popis naší služby >>>, tak i náš ceník >>>, tak každý ví, jak naše práce probíhá a co jej bude naše služba stát (pokud něco, v závislosti na tom, co je jeho poptávkou).

Což nás přivádí k poslední důležité věci. Tou je honorované poradenství. V našich končinách není ještě příliš rozšířená a spíše převažuje „poradenství“ provizní, kdy jsou takoví „poradci“ placeni výhradně za uzavřené produkty.

Ale to svádí k jediné věci – aby se „poradce“ uživil, musí uzavírat stále nové a nové produkty. Aby se mu klient „vyplatil“, tak mu musí nabízet a prodávat další produkty. A to je špatně…

V dnešní době se dá velké množství produktů uzavřít online a k samotnému uzavření produktu není poradce v podstatě potřeba.

Ovšem to, co by měla být přidaná hodnota skutečného poradce, je právě samotné poradenství toho, jaký produkt a s jakými nastaveními by si měl konkrétní klient uzavřít (pokud vůbec) a dále následná péče, či chcete-li servis, kdy je poradce klientovi průvodcem a kdy, pokud si jej klient platí, tak dostává službu PORADENSTVÍ, aniž by se musel obávat, že dříve nebo později mu bude doporučen zase další produkt, který prostě musí mít…

A ano, Experti klientem honorované poradenství nabízejí. Bylo dost pokrytecké, pokud bych o tom psal a sami jsme to nepraktikovali. A je to jedna z věcí, ke které jsme se postupně dopracovali – plné honorované poradenství nabízíme od ledna 2019.

Tím bych uzavřel náš pohled na finanční poradenství jako takové. Pokud se s naším pohledem na tento obor ztotožňujete, pak si pravděpodobně budeme rozumět a pokud si to chcete ještě potvrdit, pak není nic snazšího než se potkat osobně, stačí využít např. náš kontaktní formulář >>>

No a úplným závěrem, chci poděkovat, za celou naši kancelář každému, kdo s námi spolupracuje. A je jedno zda-li je to celých 5 let naší existence nebo méně. A stejně tak věřím, že naše činnost pro každého z našich klientů bude dostatečně kvalitní a přínosná i v dalších letech, aby tato spolupráce mohla trvat ještě dlouho.

Přidat komentář

Komentáře (6)