Co Vám zapomněli říct o finančním poradenství

od Jana Rachačová

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=mLnfk6tpyNw

Ráda bych se vyjádřila k reportáži, kterou můžete shlédnout na výše uvedeném odkaze.

Na úplný začátek se pan redaktor ptá pana Švorby, na co by si měli dát začínající finanční poradci pozor. Velice správně zmínil dokumentaci, kterou nováčci slepě podepisují a bezhlavě se řítí do života plného bohatství a radosti.

V těchto smlouvách se dají totiž nalézt velmi zajímavé věci. Např. konkurenční doložka, zpětné uhrazení nákladů za školení v průběhu působení ve firmě, nárok na přivlastnění si všech klientů, které poradce oslovil a získal, popis způsobu vyplacení storno-rezervy po ukončení spolupráce aj…

Když by si to nováčci přečetli, nejspíš by ani práci s firmou nezapočali, vzhledem k tomu, že existuje spousta dalších finančně poradenských firem, které takové nesmyslné položky ve smlouvě nemají… Ale nehynoucí důvěra ve svého vedoucího, který ho do firmy přivedl je tak obrovská, že dokumenty bez sebemenší nejistoty podepíše.

Druhé téma, které je zde rozebíráno, je přechod finančních poradců do jiných finančně poradenských firem. 

Proč vlastně poradci přecházejí? V čem se finančně poradenské firmy tolik liší? Přijdou o klienty?

Naprosto souhlasím a ztotožňuji se s názorem pana Švorby, že když poradce odchází z větší finančně poradenské firmy, nečeká ho žádný dík za odvedenou práci a dosavadní loajalitu, ani ocenění nebo dokonce přátelské a dospělé rozloučení. Cílem těchto firem je co nejvíce poškodit tohoto poradce a pokud možno, profesně mu blížit. Proč?

Protože tyto větší firmy nepotřebují chytré lidi, kteří po delší době sundají růžové brýle. Tito finanční poradci jsou pro takovou firmu najednou nebezpeční, protože poradce veřejně nesouhlasí s mnoha nařízeními, obsahem smluvní dokumentace nebo dokonce se svým vedoucím.

Takový finanční poradce ve své stávající firmě zpravidla nezůstává a přejde ke společnosti, která mu nabízí lepší podmínky nebo možnosti.

Potom nastává onen zmiňovaný boj o klienty. Firma, ve které jste před tím pracoval si z nějakého důvodu myslí, že teď Vaše klienty může obsluhovat. Zpravidla je přerozdělí nějakým nováčkům, kteří nemají kam volat a koho přesvědčovat. Tyto metody jsou ale natolik trapné, že nad nimi zůstává rozum stát. Klienti totiž neřeší, jaké logo zrovna prezentujete. Oni věří Vám…

Dokonce existují i takové firmy, jejichž vedoucí píší klientům dopisy za účelem poškodit a očernit dobré jméno odejitého poradce. Neštítí se ani lží nebo dokonce podvodů. Pakliže jste dobrý finanční poradce, máte mnoho klientů a jste nespokojení ve své stávající firmě, docela jistě počítejte s tím, že tyto šarvátky přijdou.

Přejeme Vám mnoho štěstí a spoustu sil do dalšího podnikání!

 

 

Přidat komentář

Komentáře (1)