Newsletter únor 2018

od Robert Stejkora

Jak se zdá, tak zima se přihlásila svojí mrazivostí. Snad to bude poslední „výkřik“ a teď už se budeme pomalu přehupovat do jara. Úsměvné je, že podobně mrazivý byl i loňský únor, takže se nám historie kapánek opakuje :-). Každopádně nyní již k jádru věci, kterým je okomentovaný výtah článků z finančního světa za uplynulých 28 dní, jinými slovy Newssletter února 2018.

Ač se jednalo o nejkratší měsíc roku, článků zase tak málo nebylo a níže je výběr toho nejzajímavějšího o čem se šlo dočíst.

Jednotlivé články, včetně komentářů k nim jsou rozděleny do následujících kategorií: 
Životní pojištění
Neživotní pojištění
Úvěry a konsolidace
Spoření a investice


  • ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Cenu pojištění ovlivňuje i způsob našeho života
Ano, to co dříve nemělo na cenu životní pojištění žádný vliv, se začíná pomalu, ale jistě dostávat do popředí. Pojišťovny to sice obhajují tím, že to dělají v zájmu klienta, ale nalejme si čistého vína, pojišťovnám jde, stejně jako i jiným společnostem, primárně o zisk. Takže tyto jejich kroky mají jediný účel – získat od klientů dostatečné pojistné na krytí pojistného plnění a kdo je pro danou pojišťovnu rizikovější (konkrétní zhodnocení se různí pojišťovnu od pojišťovny), ten si prostě, bohužel připlatí…
 
Pojišťovny musí klientům vracet peníze. Finanční arbitr zrušil jejich smlouvy
Kauza z předminulého týdne, která je velmi zajímavá, především co do teoretického dopadu na pojistný trh a pojišťovny v budoucnu (můj osobní názor na věc se lze dočíst i v mém článku na webu AFP ČR>>>). V této kauze rozhodl finanční arbitr o neplatnosti konkrétních pojistných smluv, kdy pojišťovny musejí klientům vrátit zaplacené pojistné. Pokud by se jednalo jen o zmíněné smlouvy, tak to pojišťovny nikterak nepostihne. Ale pokud soudy, kam se pojišťovny odvolaly, potvrdí rozhodnutí finančního arbitra, tak tím může vzniknout precedens s multi-milionovými dopady na pojišťovny… 
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>

Mít více pojištění najednou se vám může vyplatit. Naučíme vás to
Perfektní článek. Proč? Jelikož, a je to uvedeno i v jeho závěru, takto ucelený a obecný výklad pojmů, které jsou v něm uvedeny, chyběl. A člověk, laik, se v tom potom ztrácel. Nyní, po přečtení zmíněného článku, se tyto informace – v jednoduché formě – dozví právě i laik a bude se v problematice mnohem snáze orientovat. Článek se týká jak Životního tak i Neživotního pojištění, ač je u nás zařazen v sekci pojištění životního.
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>


  • NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Co dělat, když se na zahraniční sjezdovce srazíte s jiným lyžařem
To, že by měl být člověk pojištěn, když jede na hory, o tom už se v Newsletterech psalo nejednou. Ale na co si dát při sjednání pozor a potom hlavně jak postupovat v případě, že skutečně k nehodě dojde? Obojí je pěkně popsáno v článku.
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>

Co všechno vám musí pojišťovna z povinného ručení proplatit po havárii vozidla?
Co je povinné ručení a k čemu je určeno, tak na to odpoví snad každý (minimálně každý, kdo je řidičem), ale na co má člověk nárok ze strany pojišťovny po havárii? Hmmm, tak zde už budou odpovědi často spadat do domněnek. Článek velmi obsáhle vysvětluje, jaké právní nároky má poškozený, který je odškodňován z povinného ručení. V článku jsou dokonce citace soudů, které se touto problematikou zabývaly, takže je v něm skutečně vše. Chci jen upozornit, že autor článku je právník a článek podle toho taky vypadá…
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>

Zaparkované auto shořelo a způsobilo škodu za miliony. Zaplatí ji pojišťovna z povinného ručení?
Předchozí článek se týkal taktéž pojištění vozidel. A taktéž plnění z tohoto pojištění. No a hned je zde další, velmi zajímavý článek. Požár zaparkovaného vozidla a škoda na majetku vyšší než 8mil. No a pojišťovně se nechtělo plnit, jelikož nebyla naplněná skutková podstata odpovědnosti z PROVOZU vozidla… Naštěstí vše dobře dopadlo (tedy ne pro pojišťovnu) a škoda bude z povinného ručení uhrazena. Každopádně napadlo by vás, že mohou nastat situace, kdy vám bude povinné ručení k ničemu? V článku je pěkně popsáno, co musí být, dle práva, splněno, aby k plnění došlo.
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>


  • ÚVĚRY A KONSOLIDACE
Hypotéky jsou stále dražší, zájem o ně klesá
Standardní článek o průměrné úrokové sazbě za předchozí měsíc. A rovnou v něm máme pořádný skok – bez jedné setiny vystoupala průměrná úroková sazba z ledna o 0,1% p.a. oproti té z prosince to je skutečně veliký nárůst a nic nenasvědčuje tomu, že by se nárůst zastavoval.
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>

Pojištění k hypotéce mají háček. Nemůžete se bránit, když pojišťovna odmítne platit
No, to je rozhodně velmi negativní zpráva. A to hned z několika důvodů. Předně, negativní je pro klientku, které tím vznikl skutečně závažný problém. Jenomže v tomto případě se těžko soudí – obecnou výlukou u všech pojištění je ta na nemoci či úrazy z doby před pojištěním a je-li pravda, že klientka lhala ve zdravotním dotazníku, tak reagovala pojišťovna správně. Nicméně, dle mého názoru, je větším negativem jednak určitý precedens, který z toho může vzniknout a potom, voda na mlýn ČNB, která by zmíněné mohla využít k „donucení“ zákonodárců k tomu, aby jí byly poskytnuty pravomoci, po kterých volá již delší dobu a to by mohlo způsobit ještě větší problémy…
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>


  • SPOŘENÍ A INVESTICE
Jaké jsou druhy podílových fondů a kdy do jakého investovat?
V minulém Newsletteru (k přečtení ZDE>>>) se objevil první z článků, který se zabývá základy investování do podílových fondů. Velmi oblíbeného a stále se rozšiřujícího nástroje mezi drobnými investory. Tento článek je do jisté míry pokračováním a velmi pěkně popisuje jednotlivé typy podílových fondů s jejich výhodami i riziky.
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>

Jak vybrat správný podílový fond? Sledujte rizika, ale i jeho poplatky
Pokračování „seriálu“ článků, které se zabývají Podílovými fondy. Tento je na téma vhodného výběru. No, ale určení správnosti volby není vůbec snadné a záleží na mnoha faktorech. Tento článek se zabývá především nákladovostí. Jinými slovy peníze, které musíte při volbě fondu utratit za to, že jej můžete využít ke zhodnocení financí. 
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>

Vybíráte podílový fond? Nenechte se nalákat na výsledek jednoho roku
Seriál o investování skrze Podílové fondy je tímto článkem u konce. Bohužel. Na druhou stranu, vše podstatné zaznělo. Tento závěrečný článek v jednoduchosti říká jedno – minulá výkonnost není zárukou té budoucí a už vůbec není zárukou výkonnost za jediný, např. ten poslední, rok.
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>

Termínované vklady v únoru: kde jsou nejlepší úrokové sazby?
Základní úroková sazba, vyhlášená ČNB stoupá, úrokové sazby hypoték stoupají taktéž a co úročení vkladů? S tím je to bohužel horší – stoupají pomaleji… V článku je přehled aktuálních nabídek termínovaných vkladů (jen těch, tentokráte je srovnání bez spořicích účtů). Nejvýhodnější nabídky jsou, jako obvykle, od spořitelních družstev. Ale pozor, ty oproti bankám úročí jen desetinásobek členského vkladu (který se neúročí a hlavně není pojištěn), na to je třeba myslet.
CELÝ ČLÁNEK K PŘEČTENÍ ZDE >>>
Přidat komentář

Komentáře (2)