MLM a Broker - počty poradců

od Robert Stejkora

Statistiky jednotlivých finančně-poradenských společností týkající se počtu zasmluvněných Podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (od 02/2019 zasmluvněných Vázaných zástupců, dle zákona o distribuci pojištění). Tedy počtu lidí, kteří pracují ve finančně-poradenském oboru pod hlavičkou dané společnosti a jsou oprávněni ke sjednávání pojištění.

Zdrojem dat, zde použitých, je registr ČNB a na něm zveřejněné počty poradců pod konkrétní společností.

Zveřejňujeme pouze údaje z uvedeného registru, a tedy neručíme za jejich správnost.

Kolik spolupracovníků je zasmluvněno v jednotlivých společnostech a jak se vyvíjí jejich počet v čase? To se lze dozvědět zde.

Statistky jsou znázorněny jednak v tabulkách a dále i v grafech. Aktualizace údajů zde zveřejněných je vždy začátek každého kvartálu v konkrétním roce (aktualizace probíhá vždy k 9. dni v prvním měsíci kvartálu).

Tyto údaje sice aktualizujeme na měsíční bázi, ale zde by měsíční aktualizace vedla k nepřehlednosti.

Úplným počátkem těchto statistik je 20.01.2014. Na měsíční bázi jsme začali sledovat od 09.05.2015. Takže prvním porovnávaným údajem - "bodem nula", v tabulkách i následně v grafech, je vždy 20.01.2014 (v tabulkách tučně a v grafech znázorněno šrafováním). Všechny další údaje jsou již k 9. dni, příslušného měsíce.

Vzhledem k tomu, že došlo v roce 2019 ke změně, kdy přestali existovat Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé a byli nahrazeni Vázanými zástupci, dle zákona o distribuci pojištění, tak druhým "bodem nula" je 1. kvartál roku 2019, kdy jsou poprvé ve statistikách údaje o počtech Vázaných zástupců (v tabulkách opět tučně a v grafech opět zvýrazněno šrafováním).

Další změna proběhla v pololetí roku 2021, kdy pro setrvání v registru bylo třeba složit zkoušku na oblast pojištění. Dalším, již třetím, "bodem nula" je 2. kvartál roku 2021, kdy jsou ve statistikách údaje o počtech Vázaných zástupců, kteří složili zkoušku a setrvali tedy v registru (v tabulkách opět tučně a v grafech opět zvýrazněno šrafováním).

Vzhledem k relativním nováčkům na finančně-poradenském trhu, PERNAMENTA a.s. a společnosti Prosperity Financial Services s.r.o., je možné u nich dělat tyto statistiky až od 7. měsíce roku 2015. Obdobně u společností BEplan finanční plánování s.r.o. je možnost těchto statistik až od 10. měsíce 2017 a SIRIUS FINANCE, a.s. od 7. měsíce 2017. Tedy to jsou jediné výjimky k výše uvedenému.

Od aktualizace 07/2019 (tedy aktualizace po 2.Q 2019) došlo ke změně u společnosti F & P Consulting a.s., která se přejmenovala na AIDO Group a.s. Podobně se změnil název společnosti FINPOS s.r.o. na Fingo s.r.o. (od aktualizace 04/2021, tedy po 1.Q 2021). Zároveň jsme ze statistik vyjmuli společnost M.S.QUATRO, s.r.o., jelikož ta už plně spadá pod společnost Broker Trust, a.s. a jelikož již nemá v rámci ČNB zasmluvněné žádné Vázané zástupce pro zprostředkování pojištění, nevyskytuje se ani v ostatních srovnávacích článcích. Stejně tak jsme ze statistik vyjmuli společnost FG Financial Group, a.s., jelikož ta již v registru nefiguruje vůbec.

Dále od aktualizace 10/2019 (tedy aktualizace 3.Q 2019) došlo k fúzi společností Fincentrum a.s. a Swiss Life Select a.s. a nově je tedy ve statistikách pouze společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Díky těmto údajům je možné si udělat obrázek o tom, která ze společností se rozrůstá (co do počtu poradců v ní zasmluvněných) a která naopak ztrácí. Každopádně nikde zde nebudou uváděny spekulace proč tomu tak je - záměrem je, pouze dát k dispozici poradcům číselné a grafické údaje a na nich následně je, jak tyto údaje využijí.

Tyto statistiky jdou ruku v ruce se statistikami zveřejněnými v článku MLM a Broker - provize a MLM a Broker - celkové počty.

Použité zkratky: MLM - multilevel marketing; PPZ - Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé; VZ - Vázaní zástupci, dle zákona o zprostředkování pojištění

První ze statistických údajů se týká vývoje počtu poradců v jednotlivých finančně-poradenských společnostech typu MLM. V porovnání je vždy, vůči předchozímu období, znázorněn nárůst zelenou šipkou směřující nahoru, pokles červenou šipkou směřující dolu a stav beze změny je znázorněn oranžovým „semaforovým“ kolečkem.


TABULKA 1 - vývoj počtu PPZ/VZ ve finančně-poradenských společnostech - MLM (zdroj registr ČNB) - pro plné rozlišení, klikněte na obrázek
(*  u této společnosti je možnost statistik až od 07/2015; **  u této společnosti je možnost statistik až od 10/2017)


Dalším statistickým údajem je stejné porovnání jako v předchozím případě, jen tentokráte pro společnosti typu Broker.


TABULKA 2 - vývoj počtu PPZ/VZ ve finančně-poradenských společnostech - Broker  (zdroj registr ČNB) - pro plné rozlišení, klikněte na obrázek
(* u této společnosti je možnost statistik až od 07/2015; ** u této společnosti je možnost statistik až od 07/2017)

Další tabulka zobrazuje meziroční vývoj (nárůst či úbytek) poradců ve společnostech typu MLM. Porovnání je na letech 2014 vs. 2015; 2015 vs. 2016; 2016 vs. 2017; 2017 vs. 2018; 2018 vs. 2019; 2019 vs. 2020; 2020 vs. 2021 a na závěr i celkové srovnání od začátku sledovaného období (tedy od 20.01.2014). Údaje jsou jak v počtech poradců, tak i v procentech.


TABULKA 3 - meziroční vývoj počtu PPZ/VZ ve finančně-poradenských společnostech - MLM  (zdroj registr ČNB) - pro plné rozlišení, klikněte na obrázek
(* u této společnosti je možnost statistik až od roku 2015; ** u této společnosti je možnost statistik až od roku 2017)


Poslední z tabulek opět zobrazuje stejné údaje jako ta předchozí, jen pro finančně-poradenské společnosti typu Broker.


TABULKA 4 - meziroční vývoj počtu PPZ/VZ ve finančně-poradenských společnostech - Broker
 (zdroj registr ČNB) - pro plné rozlišení, klikněte na obrázek
(* u této společnosti je možnost statistik až od roku 2015; ** u této společnosti je možnost statistik až od roku 2017)

Grafické znázornění vývoje počtu zasmluvněných poradců v MLM a Broker společnostech. Seřazeno abecedně a pod každým grafem je i název dané společnosti, pro snazší vyhledávání skrze funkci vyhledávání v konkrétním webovém prohlížeči. 

AIDO Group a.s. (zdroj registr ČNB)

 


AKROPOL nezávislé finanční poradenství a.s. (zdroj registr ČNB)

 


ALLFIN PRO Holding a.s. (zdroj registr ČNB)

 

Allrisk, a.s. (zdroj registr ČNB)BEplan finanční plánování s.r.o. (zdroj registr ČNB)

 


Bohemia Servis Finance a.s. (zdroj registr ČNB)
Broker Consulting, a.s. (zdroj registr ČNB)
Broker Trust, a.s. (zdroj registr ČNB)
DataLife a.s. (zdroj registr ČNB)

 

 eDO finance, a.s. (zdroj registr ČNB)

 

Fincentrum & Swiss Life Select a.s. (zdroj registr ČNB)

 

Fingo s.r.o. (zdroj registr ČNB)

 


holver s.r.o. (zdroj registr ČNB)
Chytrý Honza a.s. (zdroj registr ČNB)
INSIA a.s. (zdroj registr ČNB)
KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. (zdroj registr ČNB)
M & M pojišťovací s.r.o. (zdroj registr ČNB)
OK KLIENT a.s. (zdroj registr ČNB)
OVB Allfinanz, a.s. (zdroj registr ČNB)
Partners Financial Services, a.s. (zdroj registr ČNB)
PERNAMENTA a.s. (zdroj registr ČNB)

 

Prosperity Financial Services s.r.o. (zdroj registr ČNB)

 


PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o. (zdroj registr ČNB)
SAB Servis s.r.o. (zdroj registr ČNB)
Salve Finance, a.s.
 (zdroj registr ČNB)
Sillet Group a.s. (zdroj registr ČNB)

 

SIRIUS FINANCE, a. s. (zdroj registr ČNB)
SMS finance, a.s. (zdroj registr ČNB)
ST Consult, s.r.o. (zdroj registr ČNB)

 

ZFP akademie, a.s. (zdroj registr ČNB

Přidat komentář

Komentáře (31)