Finančně-poradenské firmy - celkové počty

od Robert Stejkora

Počínaje 2. kvartálem roku 2017 jsme rozšířili naše statistiky o celkové počty ve finančně-poradenském oboru. Tedy ne jenom počty Podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (od 02/2019 počty Vázaných zástupců dle zákona o distribuci pojištění) zasmluvněných pod jednotlivými Pojišťovacími agenty (od 02/2019 u jednotlivých Samostatných zprostředkovatelů, dle zákona o distribuci pojištění), ale také i celkové počty Podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů/Vázaných zástupců, dle zákona o pojištění, Vázaných zástupců (jak pro investice, tak pro zprostředkování úvěrů) a Pojišťovacích agentů/Samostatných zprostředkovatelů, dle zákona o distribuci pojištění, v České republice.

Zdrojem dat, zde použitých, je registr ČNB a na něm zveřejněné celkové počty.

Upozorňujeme, že zveřejňujeme pouze údaje z uvedeného registru, a tedy neručíme za jejich správnost.

Takže, kolik je na našem trhu, celkem všech subjektů? A jak se vyvíjí jejich počty v čase? To se lze dozvědět zde.

Statistky jsou znázorněny jednak v tabulkách a dále i v grafech. Aktualizace údajů zde zveřejněných je vždy začátek každého kvartálu v konkrétním roce (aktualizace probíhá vždy k 9. dni v prvním měsíci kvartálu).

Tyto údaje sice aktualizujeme na měsíční bázi, ale zde by měsíční aktualizace vedla k nepřehlednosti.

Úplným počátkem těchto statistik je 20.01.2014. Na měsíční bázi jsme začali sledovat od 09.05.2015. Takže prvním porovnávaným údajem - "bodem nula", v tabulkách i následně v grafech, je vždy 20.01.2014 (v tabulkách tučně a v grafech znázorněno šrafováním). Všechny další údaje jsou již k 9. dni, příslušného měsíce.

Vzhledem k tomu, že došlo v roce 2019 ke změně v názvosloví u jednotlivých subjektů, tak druhým "bodem nula" je 1. kvartál roku 2019, kdy jsou poprvé ve statistikách údaje o počtech Vázaných zástupců, dle zákona o distribuci pojištění a Samostatných zprostředkovatelů, dle zákona o distribuci pojištění (v tabulkách opět tučně a v grafech opět zvýrazněno šrafováním).

A dále vzhledem k tomu, že v rámci investic a úvěrů, skončilo přechodné období, kdy po jeho konci zůstávají v registru jen ti poradci, kteří složili příslušnou odbornou zkoušku, tak jsme v Grafu 2 zvýraznili šrafováním i patřičné sloupce, od kterých už musejí mít poradci, v daném segmentu, složenou odbornou zkoušku (u úvěrů je to I.2019 a u investic I.2020).

Následně skončilo přechodné období i pro Vázané zástupce pro oblast pojištění, kdy tito poradci musejí mít taktéž složenou zkoušku, proto je v Grafu 2 zvýrazněn šrafováním i sloupec s počtem Vázaných zástupců právě pro oblast pojištění (konkrétně je to VII.2021).

V případě počtu Vázaných zástupců, dle zákona o spotřebitelském úvěru, je možnost statistik až od 4. měsíce roku 2017 a v případě počtu Vázaných zástupců, dle zákona o distribuci pojištění, je možnost statistik až od 4. měsíce roku 2019, tedy až po účinnosti patřičného zákona.

Tyto statistiky jdou ruku v ruce se statistikami zveřejněnými v článku Finančně-poradenské firmy - finance a Finančně-poradenské firmy - počty poradců.

Použité zkratky: PA - Pojišťovací agenti; SZ - Samostatní zprostředkovatelé, dle zákona o distribuci pojištění; PPZ/VZ- Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé/Vázaní zástupci, dle zákona o distribuci pojištění; VZ - Vázaní zástupci (jak pro investice, tak pro zprostředkování úvěrů)

V první tabulce jsou zobrazeny počty jednotlivých PA/SZ, počty PPZ/VZ v nich zasmluvněných a počty VZ pro investice i pro spotřebitelské úvěry. V porovnání je vždy, vůči předchozímu období, znázorněn nárůst zelenou šipkou směřující nahoru, pokles červenou šipkou směřující dolu a stav beze změny je znázorněn žlutým „semaforovým“ kolečkem. 


TABULKA 1 - vývoj počtu PA/SZ, PPZ/VZ a VZ (zdroj registr ČNB) - pro plné rozlišení, klikněte na obrázek
(* statistiky jsou možné až od 2017) 

Další tabulka zobrazuje meziroční vývoj (nárůst či úbytek). Porovnání je na letech 2014 vs. 2015; 2015 vs. 2016; 2016 vs. 2017; 2017 vs. 2018; 2018 vs. 2019; 2019 vs. 2020; 2020 vs. 2021; 2021 vs. 2022; 2022 vs. 2023 a na závěr i celkové srovnání od začátku sledovaného období (tedy od 20.01.2014). Údaje jsou jak v počtech poradců, tak i v procentech.


TABULKA 2 - meziroční vývoj počtu PA/SZ, PPZ/VZ a VZ (zdroj registr ČNB) - pro plné rozlišení, klikněte na obrázek
(* statistiky jsou možné až od 2017)

Grafické znázornění vývoje počtů, které byly výše v tabulkách.


GRAF 1 - Počty PA/SZ (zdroj registr ČNB)GRAF 2 - Počty PPZ/VZ a VZ
 (zdroj registr ČNB) - pro plné rozlišení, klikněte na obrázek        

Přidat komentář

Komentáře (2)