Finančně-poradenské firmy v číslech ROZCESTNÍK

od Robert Stejkora

Vzhledem k velké oblibě našich článků týkajících se vývoje finančně-poradenských společností, jak z pohledu počtu poradců v nich zasmluvněných, tak i z pohledu financí, které se v těchto společnostech „protočí“ (zmiňovanými články jsou Soumrak MLM a úsvit Poolů?Soumrak MLM se zpomalilZačíná se nad MLM zase smrákat?Mračna nad MLMMračna nad celým trhem, Nová mračna nad MLMSmrákání nad Brokery a Už žádné smrákání), jsme se rozhodli věnovat tomuto tématu zvláštní sekci Novinek.

Výše uvedené články jsme zveřejňovali pouze jedenkrát ročně, a jelikož jsme dostávali nemálo dotazů, ze stran poradců (ale dokonce i ze stran některých pojišťoven), na konkrétní srovnání, tak zde budeme, na kvartální bázi, zveřejňovat aktuální čísla, která se zmíněného týkají. 

Kvartálně budeme aktualizovat vývoj v počtech spolupracovníků zasmluvněných v jednotlivých společnostech, a to vždy k 9. dni v prvním měsíci daného kvartálu. Údaje pocházejí z registru ČNB.

Údaje spojené s financemi, které mají vliv na spolupracovníky (tedy v rámci našich článku údaje týkající se tržeb z prodeje služeb) budeme aktualizovat klasicky jednou ročně po zveřejnění výročních zpráv a/nebo účetních závěrek konkrétní společnosti na serveru Justice (což většinou bývá ve druhé polovině roku následujícího po roce, za který se daňové přiznání podává).

Na začátku roku 2017 jsme přidali jednu novinku. Dle našeho názoru zajímavou. Tou je seznam společností, kterým byla udělena ze strany ČNB pokuta či opatření k nápravě. Zmíněná novinka je na konci sekce Finančně-poradenské firmy - finance. Údaje opět čerpáme z veřejného registru ČNB.

Dále, počínaje 2.Q roku 2017 jsme rozšířili naše statistiky o celkové počty ve finančně-poradenském oboru. Tedy ne jenom počty PPZ/VZ zasmluvněných v jednotlivých PA/SZ, ale navíc i celkové počty PPZ/VZ, VZ a PA/SZ, v České republice. Toto rozšíření je v sekci Finančně-poradenské firmy - celkové počty.

Použité zkratky: PA - Pojišťovací agenti; SZ - Samostatní zprostředkovatelé, dle zákona o distribuci pojištění; PPZ/VZ- Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé/Vázaní zástupci, dle zákona o distribuci pojištění; VZ - Vázaní zástupci (jak pro investice, tak pro zprostředkování úvěrů)

A momentálně poslední změnou, konkrétně od 1. kvartálu roku 2022, jsme přestali s porovnáváním společností typu MLM a Broker. Jsme totiž toho názoru, že skutečně "čistokrevných" společností jednoho nebo druhého typu už je minimum a proto nyní srovnáváme všechny společnosti dohromady, s jedním zásadním rozdílem, a to rozdělením společností do 5 tříd, kde jsme si pro jejich pojmenování vypůjčili názvy starořímských legií. Toto rozdělení je pak v sekci Finančně-poradenské firmy - počty poradců.

Všechna takto aktualizovaná data se na našem webu objeví vždy ke konci prvního měsíce kvartálu, následujícím po kvartálu, za který jsou data aktualizována.

Vzhledem k obsáhlosti údajů jsme se rozhodli rozdělit je do tří samostatných článků a zde, v tomto „rozcestníku“ je možné se do každého z nich dostat proklikem skrze níže vložené odkazy.   

Ve srovnáních nejsou zastoupeny úplně všechny společnosti. Na začátku jsme přidali několik nejznámějších společností a postupně jsme přidávali další na základě přání našich čtenářů a v tomto budeme pokračovat i na dále. Ovšem se dvěma podmínkami.

Předně, konkrétní společnost musí být vedena v registru ČNB jako SZ, a zároveň musí mít zasmluvněny poradce na více jak jeden segment (základním je u nás pojištění).                                                                      

Přidat komentář

Komentáře (2)