Smrákání nad Brokery

od Robert Stejkora

Rok se s rokem sešel a my tak přinášíme naše výroční srovnání trhu finančních poradců. Již posedmé v řadě. Naše tradiční „smrákání“ se letos netýká jen MLM společností, ale i těch typu Broker, podobně jako v roce 2019. Ovšem letos, poprvé, je těch mraků více nad Brokery než nad MLM. Pojďme se tedy společně ohlédnout za uplynulým rokem v našem Smrákání nad Brokery.

Údaje použité v letošním článku, využívají jako zdroj jednak registr ČNB a vedle toho i server Justice.

Ať máme náš celý „seriál“ ucelený, tak zde jsou jeho předchozí ročníky:
Soumrak MLM a úsvit Poolů?, z roku 2015
Soumrak MLM se zpomalil, z roku 2016
Začíná se nad MLM zase smrákat?, z roku 2017
Mračna nad MLM, z roku 2018
Mračna nad celým trhem, z roku 2019
Nová mračna nad MLM, z roku 2020

A znalci pochopitelně vědí, že čistě statistické srovnání, bez úvah, je možné najít i ve čtvrtletníku Finančně-poradenské firmy v číslech.

To, že v tabulkách letos uvidíme propady, to jsme čekali už loni. A upřímně jsme se těšili na zajímavou čistku, která měla přijít, s dost pravděpodobně posledním, čištěním registrů vzhledem k povinnosti složit nelehkou zkoušku. Ovšem Covid tomu chtěl jinak a termín pro složení příslušné zkoušky na oblast pojišťovnictví se posunul. Letos zde tedy uvidíme ještě „před zkouškové“ počty. O to zajímavější je, že se nám propadal trh celý, v čele s Broker společnostmi.

Co mohlo tyto propady, skrze celý trh, způsobit? Mohl v tom mít prsty zmíněný Covid? Osobně se domnívám, že ano.

Loňský rok totiž přinesl něco, co žádný jiný v historii. A to, nutnost okamžitě se přizpůsobit. Přizpůsobit se naprosto novému modelu. Za celou dobu existence finančně poradenského oboru je jeho doménou osobní setkání se s klienty. Ač jsme už dlouho ve 21. století, tak osobní kontakt byl pro všechny poradce základním způsobem, jak komunikovat s klienty. A i když nástroje pro setkání se na dálku existovaly, nikoho nenapadlo je používat (až na výjimky) a rozhodně ne ve velkém. Nutnost přejít okamžitě do online světa tak pro mnohé byla dost těžkou ranou. Pro některé možná i nepřekonatelnou překážkou (když si uvědomíme, že základní pracovní nástroj je stále pro většinu poradců tužka a papír, tak se nemůžeme divit).

Ale proč to zasáhlo více Brokerské společnosti, než Ty MLM? Domnívám se, že to bude mít něco společného zase s přizpůsobováním se.

Když se podíváme na čísla v předchozích letech, tak vždy ztrácely jen MLM společnosti, jen jeden rok klesaly počty i Brokerských společností. A pokud chce nějaký organismus přežít, musí se přizpůsobit. A to dost pravděpodobně MLM společnosti udělaly. Protože, když se na to podíváme trošku blíž, tak si musíme přiznat, že rozdíl mezi MLM a Broker společností se nyní velmi stírá. Nyní je na trhu již jen velmi málo „skutečných“ MLM, stejně tak jako těch Brokerských…

MLM začínají více vystupovat jako „serviska“ a lákají nové poradce na MLM pozlátko, ovšem přinášejí možnosti, které nabízí Broker společnosti. Vedle toho, pod hlavičkou Broker společností působí nemálo kanceláří, které si tam vyšívají svůj MLM. Kdybych to hodně přehnal, mohl bych říct, že MLM prorostl do všech finančně poradenských společností.

No, ale pokud není rozdíl mezi MLM a Brokerem, tak síla MLM v podobě většího množství lidí, společných porad, motivací a já nevím čeho všeho ještě, rozhodně v krizi pomůže víc, než když je na to člověk sám.

Tohle všechno tedy nahrává tomu, proč sice klesaly počty i v MLM, ale méně než v Broker společnostech - MLM se přizpůsobily a tváří se jako Broker, ovšem s přínosem, který MLM může poskytnout...

Kde je pravda? To pochopitelně nevím. Myslím, že to s jistotou neví nikdo. Takže závěr si bude muset udělat každý sám. Zde je jen námět, co zahrnout do rovnice.

Ovšem dost bylo povídání. Pojďme se konečně podívat na čísla.

Tabulka 1 – počty poradců v MLM-společnostech
(* u této společnosti je možnost statistik až od 10/2017; * u této společnosti je možnost statistik až od 10/2015; ** u této společnosti je možnost statistik až od 07/2015)

Tabulka 2 – počty poradců v Broker-společnostech
(* u této společnosti je možnost statistik až od 07/2015; * u této společnosti je možnost statistik až od 06/2017)

Z aktuálních údajů v tabulkách výše, je patrné, že pád postihl jak MLM, tak i Broker společnosti. Ovšem letos se Brokeři propadaly o téměř 3 % více než MLM. Avšak v celkovém srovnání, vůči roku 2014, se MLM propadají o 67,50 % a Brokeři rostou o 53,03 %, takže ono letošní „smrákání“ je stále jen takovým „lokálním“ mrakem.

Loni jsem psal, že poradci, kteří chtějí být PORADCI, dají přednost Broker společnostem. A na tom trvám. Ale zoufalá doba, přináší zoufalé činy (nebrat doslovně). Takže jsem přesvědčen, že se nebude jednat o změnu trendů, ale spíše o „přeháňku s trochou blesků". Protože poradenství může být poradenstvím jen bez tlaku na produkci.

Co nám ještě chybí? Finance, respektive v tomto případě obrat. Zde, bohužel (a skutečně hodně bohužel) nemáme údaje aktuální, jelikož za rok 2020 celou tabulku, z daňových přiznání, doplnit nejde, takže níže je meziročním srovnání (tedy 2018 vs. 2019) v obratech (tučně jsou zvýrazněny společnosti s obratem nad 1mld.).

Tabulka 3 – obrat v letech 2018 vs. 2019

A na závěr? Naši 3 NEJ.

První je společnost s nejpravidelnějším nárůstem poradců, druhá je společnost s nejpravidelnějším úbytkem poradců a třetí je společnost s nejmenšími výkyvy v počtech poradců.

Graf 1 - nejpravidelnější nárůst počtu poradců

 

Graf 2 - nejpravidelnější úbytek počtu poradců

 

Graf 3 - nejstabilnější počty poradců

 

Loňského vítěze s nejpravidelnějším nárůstem, společnost Broker Trust, a.s, letos vystřídal SAB Servis s.r.o.

Největší propadák patří společnosti FG Financial Group, a.s. (ta je dle serveru Justice v insolvenci).

No a „cena“ za stabilitu letos patří společnosti Broker Consulting, a.s.

Přidat komentář

Komentáře