Začíná se nad MLM zase smrákat?

od Robert Stejkora

Nyní jsou tomu již dva roky od našeho prvního článku na téma srovnání MLM a Poolových finančně-poradenských firem: Soumrak MLM a úsvit Poolů?, vzhledem k jeho velkému úspěchu jsme na něj navázali a zveřejnili jeho pokračování v loňském roce: Soumrak MLM se zpomalil.

Tento druhý článek měl ještě větší úspěch a tak jsme se rozhodli zveřejňovat statistky z těchto článků, navíc rozšířené, nikoliv jen jednou ročně, ale kvartálně: Finančně-poradenské firmy v číslech.

Mohlo by se tedy zdát, že pokračování prvních dvou článků již nemá smysl, když nyní přinášíme srovnání v častější frekvenci, ale v kvartálním srovnání se držíme čistě číselných faktů, bez úvah a názorů. Proto jsme se rozhodli navázat na tradici prvních dvou článků i v tomto roce, zdá se totiž, že nad MLM se zase začíná smrákat.

Opět, stejně jako ve všech předchozích článcích, veškerá použitá data jsou z veřejných registrů, konkrétně z registru ČNB a ze serveru Justice.cz.

Cílem tohoto článku nadále zůstává zveřejnit tato data na jednom místě a dát možnost porovnání poradcům ze všech koutů republiky a s jakýmikoliv jejich úmysly – zůstat tam kde jsou / přejít jinam, tak aby si mohli udělat sami obrázek o konkrétní společnosti.

Vzhledem k rozšíření zveřejňovaných dat o další společnosti v kvartálním srovnání, přidáváme tyto, nově sledované, společnosti i do tohoto přehledu, konkrétně se jedná o společnosti FG Financial Group, a.s.; M&M pojišťovací, s.r.o.; OK KLIENT a.s. a SAB servis s.r.o.

Ale nyní již k číslům.

Prvními údaji je srovnání nárůstu či propadu v počtu zasmluvněných poradců. Jsou abecedně seřazeny – v první tabulce jsou MLM finančně-poradenské společnosti a ve druhé Poolové finančně-poradenské společnosti. Porovnání je na jejich vývoji v období 05/2015 a 05/2016, dále pak v období 05/2016 a 05/2017 (jak v počtech, tak i v procentech). A navíc, je zcela vpravo v tabulce, porovnání vůči počátku sledovacího období (konkrétně 01/2014), které bylo použito již v prvním článku.

Jedinou výjimkou je společnost FG Financial Group, a.s., u které porovnání k 01/2014 chybí – tato společnost v té době ještě žádné poradce neměla, nelze tedy porovnání zobrazit.


Tabulka 1 – počty PPZ v MLM
(* u této společnosti je možnost statistik až od 10/2015)


Tabulka 2 – počty PPZ v Poolech

Jak je z údajů patrné, MLM finančně-poradenské společnosti k letošku zvýšily svoje propady z období 05/2015-05/2016 a pouze dvě z nich zaznamenaly meziroční nárůst. Oproti tomu, Poolové finančně-poradenské společnosti téměř zdvojnásobily svůj nárůst v počtech poradců.

Na zdvojnásobení nárůstu počtu poradců v Poolových finančně-poradenských společnostech se podíleli především nováčci – OK KLIENT a.s. s více jak 126% meziročním nárůstem a SAB servis s.r.o. s více jak 66% meziročním nárůstem. Oproti tomu, nováček ve srovnání MLM finančně-poradenských společností, FG Financial Group, a.s. svojí „skupině“ pomoci nedokázal, ač jeho meziroční nárůst je daleko vpředu před ostatními z této sekce…

Velmi zajímavým ukazatelem je procentuální propad/nárůst od začátku sledovaného období. MLM finančně-poradenské společnosti ztratili již více jak 40% zasmluvněných poradců, kdežto Poolové finančně-poradenské společnosti se téměř zdvojnásobily, co do počtu poradců.

Zde si rovnou položme první otázku. Co způsobilo znovunastartování většího úbytků v MLM finančně-poradenských společnostech oproti loňskému roku? Může za to novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích? To asi ne, ta měla účinnost až od 12/2016. Stejně tak, co zapříčinilo renesanci zasmluvňování úplně nových lidí do finančně poradenských firem? Poolové finančně-poradenské společnosti totiž rostly o téměř 10%, oproti úbytku MLM finančně-poradenských společností, tedy logicky, těchto necelých 10% musejí být úplní nováčci v oboru a nikoliv „přeběhlíci“.

Že by tohle vše znamenalo, že se obor finančního poradenství dostává do povědomí lidí v lepším světle? A že by lidé začali docházet na to, že styl práce „MLM“ do tohoto oboru prostě nepatří? Upřímně rádi bychom tomu věřili.

Pojďme se ovšem podívat i na další číselné ukazatele. Konkrétně na obrat. Bohužel údaje jsou z roku 2015, jelikož za rok 2016, valná většina srovnávaných společností, ještě nezveřejnila svá daňová přiznání. Bohužel u 4 společností v tabulce není zveřejněno daňové přiznání ještě stále ani za rok 2015…

Tím asi nejzajímavějším ukazatelem je tabulka, která znázorňuje o kolik byl vyšší či menší meziroční obrat – 2014/2015.


TABULKA 3 - obrat v letech 2014 vs. 2015

Zajímavé je, že pouze 5 společností se zveřejněným daňovým přiznáním za rok 2015 meziročně ztrácí (loni jich bylo 9). Takže velké množství společností se propadá v počtech jejich poradců, ale v rámci obratu ztrácí meziročně jen 5 společností. Tedy, buďto ve společnostech zůstávají jen kvalitní poradci anebo se musí menší počat poradců jen více ohánět… Opět úvaha, hodná zamyšlení.

Každopádně, nikomu jistě nemůže uniknout černý pruh v poslední tabulce…

Proč tam je? Zjevně totiž, ne všem přijde zveřejnění statistických údajů na jednom místě a tedy snadné srovnání, vhod. Po zveřejnění našeho loňského článku jsme byli vystaveni mailovému vyhrožování od této „začerněné“ společnosti s ultimátem, že pokud článek okamžitě nestáhneme nebo minimálně nevyřadíme z článku údaje o této společnosti, tak budou tuto záležitost řešit skrze právníky…

Snažili jsme se tedy otevřít diskuzi, co je ve zveřejněných údajích špatně – jsme jen lidé a třeba jsme okopírovali nějaké číslo chybně, ovšem chybu jsme podle všeho neudělali, dovolím si citaci z mailové komunikace:

„Nejde o správnost údajů, ale o jejich chybnou interpretaci a použití v kontextu Vašeho článku.“

Takže čísla jsou správná, jen kontext se nelíbí… Zajímalo by mě, zda-li by podobná reakce přišla i v případě, že by zveřejněná čísla hovořili pro danou společnost kladně… Názor ať si udělá každý sám. Dlužno ovšem podotknout, že toto mailové vyhrožování nepocházelo od nikoho, kdo má oprávnění za tuto společnost jednat, a tedy nechceme tímto tvrdit, že se jedná o její oficiální stanovisko.

Nicméně i toto je jeden z ukazatelů „kvality“ společností, jen jej nejde číselně vyjádřit. No, ale jelikož nemáme zájem se zdržovat případnými právními spory, tak jsme společnosti vyšli vstříc a její údaje jsme nezveřejnili, protože (a opět si dovolím citaci z mailů):

„Opravdu nechceme být srovnáváni se společnostmi, které dlouhodobě kazí jméno finančnímu trhu.“

Úsměvné :-)

No, ale vraťme se k číslům nebo lépe řečeno, v tomto případě, ke grafům. 

V závěru loňského článku jsme zveřejnili grafické znázornění vývoje finančně-poradenských společností ve třech kategoriích – Společnost s nejpravidelnějším nárůstem poradců, Společnost s nejpravidelnějším úbytkem poradců a Společnost s nejmenšími výkyvy v počtech poradců. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali i letos.


GRAF 1 - nejpravidelnější nárůst počtu poradců


GRAF 2 - nejpravidelnější úbytek počtu poradců


GRAF 3 - nejstabilnější počty poradců

Krom druhé kategorie, kterou opět „vyhrála“ společnost ZFP akademie, a.s., máme v první a třetí kategorii, střídání. V první vystřídal loňského vítěze, kterým byl Chytrý Honza a.s., letošní nováček v článku, společnost SAB Servis s.r.o. Ve třetí kategorii zvítězila tentokrát společnost Fincentrum a.s. a vystřídala Salve Finance, a.s. z loňska. Gratulujeme.

Tak a těmito grafy jsme se dostali na závěr článku. A stejně jako v tom předchozím, z loňského roku, chceme nabídnout otázky k zamyšlení:

- Proč se opět zvýšil propad v počtech zasmluvněnách poradců v MLM finančně-poradenských firmách?

- Co naopak způsobilo relativně velký nárůst v počtech zasmluvněných poradců v Poolových finančně-poradenských firmách?

- Koho více zasáhne novela zákona z prosince 2016?

Minimálně vzhledem k novele zákona se velmi těšíme na výsledky za rok.

Diskuze pod článkem je otevřena, budeme se těšit na názory.

Přidat komentář

Komentáře (6)