Začíná se nad MLM zase smrákat?

od Robert Stejkora

Nyní jsou tomu již dva roky od našeho prvního článku na téma srovnání MLM a Poolových finančně-poradenských firem: Soumrak MLM a úsvit Poolů?, vzhledem k jeho velkému úspěchu jsme na něj navázali a zveřejnili jeho pokračování v loňském roce: Soumrak MLM se zpomalil.

Tento druhý článek měl ještě větší úspěch a tak jsme se rozhodli zveřejňovat statistky z těchto článků, navíc rozšířené, nikoliv jen jednou ročně, ale kvartálně: Finančně-poradenské firmy v číslech.

Mohlo by se tedy zdát, že pokračování prvních dvou článků již nemá smysl, když nyní přinášíme srovnání v častější frekvenci, ale v kvartálním srovnání se držíme čistě číselných faktů, bez úvah a názorů. Proto jsme se rozhodli navázat na tradici prvních dvou článků i v tomto roce, zdá se totiž, že nad MLM se zase začíná smrákat.

Opět, stejně jako ve všech předchozích článcích, veškerá použitá data jsou z veřejných registrů, konkrétně z registru ČNB a ze serveru Justice.cz.

Cílem tohoto článku nadále zůstává zveřejnit tato data na jednom místě a dát možnost porovnání poradcům ze všech koutů republiky a s jakýmikoliv jejich úmysly – zůstat tam kde jsou / přejít jinam, tak aby si mohli udělat sami obrázek o konkrétní společnosti.

Vzhledem k rozšíření zveřejňovaných dat o další společnosti v kvartálním srovnání, přidáváme tyto, nově sledované, společnosti i do tohoto přehledu, konkrétně se jedná o společnosti FG Financial Group, a.s.; M&M pojišťovací, s.r.o.; OK KLIENT a.s. a SAB servis s.r.o.

Ale nyní již k číslům.

Prvními údaji je srovnání nárůstu či propadu v počtu zasmluvněných poradců. Jsou abecedně seřazeny – v první tabulce jsou MLM finančně-poradenské společnosti a ve druhé Poolové finančně-poradenské společnosti. Porovnání je na jejich vývoji v období 05/2015 a 05/2016, dále pak v období 05/2016 a 05/2017 (jak v počtech, tak i v procentech). A navíc, je zcela vpravo v tabulce, porovnání vůči počátku sledovacího období (konkrétně 01/2014), které bylo použito již v prvním článku.

Jedinou výjimkou je společnost FG Financial Group, a.s., u které porovnání k 01/2014 chybí – tato společnost v té době ještě žádné poradce neměla, nelze tedy porovnání zobrazit.


Tabulka 1 – počty PPZ v MLM
(* u této společnosti je možnost statistik až od 10/2015)


Tabulka 2 – počty PPZ v Poolech

Jak je z údajů patrné, MLM finančně-poradenské společnosti k letošku zvýšily svoje propady z období 05/2015-05/2016 a pouze dvě z nich zaznamenaly meziroční nárůst. Oproti tomu, Poolové finančně-poradenské společnosti téměř zdvojnásobily svůj nárůst v počtech poradců.

Na zdvojnásobení nárůstu počtu poradců v Poolových finančně-poradenských společnostech se podíleli především nováčci – OK KLIENT a.s. s více jak 126% meziročním nárůstem a SAB servis s.r.o. s více jak 66% meziročním nárůstem. Oproti tomu, nováček ve srovnání MLM finančně-poradenských společností, FG Financial Group, a.s. svojí „skupině“ pomoci nedokázal, ač jeho meziroční nárůst je daleko vpředu před ostatními z této sekce…

Velmi zajímavým ukazatelem je procentuální propad/nárůst od začátku sledovaného období. MLM finančně-poradenské společnosti ztratili již více jak 40% zasmluvněných poradců, kdežto Poolové finančně-poradenské společnosti se téměř zdvojnásobily, co do počtu poradců.

Zde si rovnou položme první otázku. Co způsobilo znovunastartování většího úbytků v MLM finančně-poradenských společnostech oproti loňskému roku? Může za to novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích? To asi ne, ta měla účinnost až od 12/2016. Stejně tak, co zapříčinilo renesanci zasmluvňování úplně nových lidí do finančně poradenských firem? Poolové finančně-poradenské společnosti totiž rostly o téměř 10%, oproti úbytku MLM finančně-poradenských společností, tedy logicky, těchto necelých 10% musejí být úplní nováčci v oboru a nikoliv „přeběhlíci“.

Že by tohle vše znamenalo, že se obor finančního poradenství dostává do povědomí lidí v lepším světle? A že by lidé začali docházet na to, že styl práce „MLM“ do tohoto oboru prostě nepatří? Upřímně rádi bychom tomu věřili.

Pojďme se ovšem podívat i na další číselné ukazatele. Konkrétně na provizi. Bohužel údaje jsou z roku 2015, jelikož za rok 2016, valná většina srovnávaných společností, ještě nezveřejnila svá daňová přiznání. Bohužel u 4 společností v tabulce není zveřejněno daňové přiznání ještě stále ani za rok 2015…

Ve třetí tabulce tohoto článku, je znázorněno, kolik peněz jednotlivé finančně-poradenské společnosti obdržely od finančních institucí, pro něž zprostředkovávají obchody a kolik z toho vyplatily poradcům (a tedy logicky, kolik si nechaly).


TABULKA 3 - přijatá vs. vyplacená provize

Možná mnohem zajímavějším ukazatelem je další tabulka, která znázorňuje o kolik více či méně tyto společnosti vydělaly meziročně – 2014/2015.


TABULKA 4 - přijatá provize v letech 2014 vs. 2015

Zajímavé je, že pouze 5 společností se zveřejněným daňovým přiznáním za rok 2015 meziročně ztrácí (loni jich bylo 9). Takže velké množství společností se propadá v počtech jejich poradců, ale v rámci provize ztrácí meziročně jen 5 společností. Tedy, buďto ve společnostech zůstávají jen kvalitní poradci anebo se musí menší počat poradců jen více ohánět… Opět úvaha, hodná zamyšlení.

Každopádně, nikomu jistě nemůže uniknout černý pruh ve dvou posledních tabulkách…

Proč tam je? Zjevně totiž, ne všem přijde zveřejnění statistických údajů na jednom místě a tedy snadné srovnání, vhod. Po zveřejnění našeho loňského článku jsme byli vystaveni mailovému vyhrožování od této „začerněné“ společnosti s ultimátem, že pokud článek okamžitě nestáhneme nebo minimálně nevyřadíme z článku údaje o této společnosti, tak budou tuto záležitost řešit skrze právníky…

Snažili jsme se tedy otevřít diskuzi, co je ve zveřejněných údajích špatně – jsme jen lidé a třeba jsme okopírovali nějaké číslo chybně, ovšem chybu jsme podle všeho neudělali, dovolím si citaci z mailové komunikace:

„Nejde o správnost údajů, ale o jejich chybnou interpretaci a použití v kontextu Vašeho článku.“

Takže čísla jsou správná, jen kontext se nelíbí… Zajímalo by mě, zda-li by podobná reakce přišla i v případě, že by zveřejněná čísla hovořili pro danou společnost kladně… Názor ať si udělá každý sám. Dlužno ovšem podotknout, že toto mailové vyhrožování nepocházelo od nikoho, kdo má oprávnění za tuto společnost jednat, a tedy nechceme tímto tvrdit, že se jedná o její oficiální stanovisko.

Nicméně i toto je jeden z ukazatelů „kvality“ společností, jen jej nejde číselně vyjádřit. No, ale jelikož nemáme zájem se zdržovat případnými právními spory, tak jsme společnosti vyšli vstříc a její údaje jsme nezveřejnili, protože (a opět si dovolím citaci z mailů):

„Opravdu nechceme být srovnáváni se společnostmi, které dlouhodobě kazí jméno finančnímu trhu.“

Úsměvné :-)

No, ale vraťme se k číslům nebo lépe řečeno, v tomto případě, ke grafům. 

V závěru loňského článku jsme zveřejnili grafické znázornění vývoje finančně-poradenských společností ve třech kategoriích – Společnost s nejpravidelnějším nárůstem poradců, Společnost s nejpravidelnějším úbytkem poradců a Společnost s nejmenšími výkyvy v počtech poradců. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali i letos.


GRAF 1 - nejpravidelnější nárůst počtu poradců


GRAF 2 - nejpravidelnější úbytek počtu poradců


GRAF 3 - nejstabilnější počty poradců

Krom druhé kategorie, kterou opět „vyhrála“ společnost ZFP akademie, a.s., máme v první a třetí kategorii, střídání. V první vystřídal loňského vítěze, kterým byl Chytrý Honza a.s., letošní nováček v článku, společnost SAB Servis s.r.o. Ve třetí kategorii zvítězila tentokrát společnost Fincentrum a.s. a vystřídala Salve Finance, a.s. z loňska. Gratulujeme.

Tak a těmito grafy jsme se dostali na závěr článku. A stejně jako v tom předchozím, z loňského roku, chceme nabídnout otázky k zamyšlení:

- Proč se opět zvýšil propad v počtech zasmluvněnách poradců v MLM finančně-poradenských firmách?

- Co naopak způsobilo relativně velký nárůst v počtech zasmluvněných poradců v Poolových finančně-poradenských firmách?

- Koho více zasáhne novela zákona z prosince 2016?

Minimálně vzhledem k novele zákona se velmi těšíme na výsledky za rok.

Diskuze pod článkem je otevřena, budeme se těšit na názory.

Přidat komentář

Komentáře (6)