Soumrak MLM se zpomalil

od Robert Stejkora

Před rokem jsme zveřejnili na našem webu článek Soumrak MLM a úsvit Poolů? kde jsme rozkryli fakta týkající situace v MLM finančně-poradenských firmách a situace v Poolových finančně-poradenských firmách. Tyto fakta jsme rozkrývali především na číselných údajích z veřejně dostupných databází.

Soumrak a úsvit byl v článku použit záměrně, jelikož zveřejněné výsledky reflektovaly situaci, kdy právě MLM finančně-poradenské společnosti ztrácely velké množství poradců a na druhé straně se jejich počty zvyšovaly v Poolových finančně-poradenských společnostech.

Ale aby nebyl článek jen náhodným výkřikem do tmy, je třeba jej aktualizovat a podívat se co se v tomto segmentu událo za další rok a ten byl ve znamení určitého zpomalení úbytku v počtech MLM společností a logicky i v nárůstech počtů v Poolových firmách. Jak konkrétně se nadnesený Soumrak zpomalil, si ukážeme v tomto novém článku.

Předně je třeba říci, že veškerá data byla získána z registru ČNB a dále také ze serveru Justice.cz. Tato data jsme sledovali na měsíční bázi, díky čemuž v tomto článku můžeme graficky znázornit u několika vybraných „hráčů“ na trhu jejich nárůst či pokles i v jednotlivých měsících.

Oproti loňsku jsme do srovnání přidali i dva nové „hráče“, konkrétně MLM společnost Allrisk, a.s. (do července 2015 ještě Allrisk, s.r.o.) a dále Poolovou společnost Sillet Group, a.s., jelikož jsme přesvědčeni, že do tohoto srovnání tyto společnosti svým zaměřením a aktivitami patří.

Ale nyní již k faktům.

V první tabulce, která zobrazuje nárůsty či propady v počtu zasmluvněných poradců, jsou abecedně seřazeny MLM finančně-poradenské společnosti. Porovnání je především na jejich vývoji v období 05/2015 a 05/2016 a to jak v počtech, tak i v procentech. Ale přidali jsme i porovnání vůči počátku sledovacího období (konkrétně 01/2014), které bylo použito v předchozím článku.


TABULKA 1 - počty PPZ v MLM

Jak je z tabulky patrné, pouze 4 MLM společnosti zaznamenaly v období 05/2015-05/2016 nárůst v počtech poradců i když zcela nepatrný, všechny ostatní opět na počtech zasmluvněných poradců ztrácejí.

Celková meziroční ztráta je 13,88%, což je o necelá 4% lepší výsledek než loni (loňský, meziroční propad byl 17,66%). Hlavním procentuálním „tahounem“ směrem dolů se stala společnost M.S.QUATRO, s.r.o., ale co do počtu poradců je jasným vítězem OVB Allfinanz, a.s., která ztratila opět, jako i loni, více jak 2000 poradců (v jejím případě „mrtvých duší“, jelikož dle jejich webových stránek má celoevropská sít cca 5000 poradců).

V druhé tabulce jsou stejné údaje za stejná období jen u Poolových finančně-poradenských společností.


TABULKA 2 - počty PPZ v poolech

Celkový meziroční nárůst je 6,81%, což je výrazně méně než v loňském srovnání (loni, meziročně Poolové společnosti rostly celkem o 21,06%). Procentuálním lídrem se stala PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o. a nutno podotknout, že je to především díky dubnu 2016 kdy se tato společnost rozrostla o 61 zasmluvněnách poradců. Na počty poradců je lídrem, stejně jako loni, společnost Broker Trust, a.s.

Z údajů je tentokrát patrnější, že s největší pravděpodobností, většina poradců, kteří odešli z MLM společností, skončila v tomto oboru úplně (loni to naopak vypadalo tak, že právě většina z nich přešla do Poolových společností).

Dalším porovnáním je roční obrat jednotlivých společností. Oproti loňsku jsme tentokráte zařadili do tabulky všechny společnosti, které jsou porovnávány výše v počtech poradců.

Výsledky jsou z daňových přiznání jednotlivých firem, ale bohužel jsou z období 2013 a 2014. Důvodem je to, že ne všechny společnosti již zveřejnili své výsledky za rok 2015 (vlastně pouze Chytrý Honza a.s. – do září 2015 Bonnet.cz spol. s r.o. – již zveřejnil tato data už i za rok 2015). Bohužel jsou ve srovnání i dvě společnosti, které tyto údaje nezveřejnily už 4 roky, proto je v jejich případě v následujících tabulkách pouze otazník.

Poslední třetí tabulka poměruje obrat společností v roce 2013 a proti tomu v roce 2014. Tedy v jednoduchosti co svojí produkcí vydělali společnostem (ale i sobě) jejich poradci v těchto dvou letech.


TABULKA 3 - obrat v letech 2013 vs. 2014

Jak je vidět tak naprostým lídrem se stala společnost Chytrý Honza a.s. (toho času ještě Bonnet.cz spol. s r.o.), která zaznamenala meziroční nárůst téměř 41%, oproti tomu největším „propadákem“ byla společnost Sillet Group a.s. s více jak 21% meziročním propadem.

Na závěr ještě slíbené grafické znázornění tří nejzajímavějších vývojů v počtech poradců zasmluvněných v jednotlivých společnostech na měsíční bázi.

Jako první  jsme vybrali společnost, která zaznamenala nejpravidelnější nárůst počtu poradců v průběhu celého sledovaného roku. Je jí Chytrý Honza a.s., který jako jediný ze všech sledovaných zaznamenal nejpravidelnější nárůst v počtu poradců každý měsíc.


GRAF 1 - nejpravidelnější nárůst počtu poradců

Druhý, kterého jsme do tohoto znázornění vybrali je logicky společnost s nejpravidelnějším úbytkem poradců v řádu měsíců. „Vítězem“ je společnost ZFP akademie, a.s., které se navíc podařilo ztratit více jak 200 poradců jen v posledním sledovaném měsíci, tedy v dubnu 2016.


GRAF 2 - nejpravidelnější úbytek počtu poradců

A posledním grafem je zlatý střed. Tedy společnost s nejmenšími výkyvy a tedy společnost s nejstabilnějšími počty poradců v průběhu celého sledovaného roku. Tento „titul“ získává společnost Salve Finance, a.s. (fér je ale podotknout, že toto vítězství je těsné, hned v závěsu byla společnost Fincentrum a.s.).


GRAF 3 - nejstabilnější počty poradců

Toliko, jak pevně věříme, k zajímavým faktům. A co říci závěrem? Rok 2015 byl ve znamení zpomalení propadů poradců v MLM společnostech, ač nadále o své poradce tyto společnosti docházejí. Byl také ve znamení zpomalení nárůstů poradců v Poolových společnostech, ač ty se nadále rozšiřují.

Co tento obrat oproti roku 2014 způsobilo? Může za to nejistota, například kvůli novele zákona 38? Proč s největší pravděpodobností většina poradců, kteří ve sledovaném období odešli z MLM společností, skončila úplně? Mohou naopak za nárůsty počtu poradců v některých společnostech jejich aktivity, kterými se posunují více do 21. století? Ve znamení čeho bude další rok?

Jen pokládám otázky, diskuze pod článkem je otevřena a budu rád, když se v ní objeví názory ostatních – fakta byla totiž sdělena.

Přidat komentář

Komentáře