Soumrak MLM se zpomalil

od Robert Stejkora

Před rokem jsme zveřejnili na našem webu článek Soumrak MLM a úsvit Poolů? kde jsme rozkryli fakta týkající situace v MLM finančně-poradenských firmách a situace v Poolových finančně-poradenských firmách. Tyto fakta jsme rozkrývali především na číselných údajích z veřejně dostupných databází.

Soumrak a úsvit byl v článku použit záměrně, jelikož zveřejněné výsledky reflektovaly situaci, kdy právě MLM finančně-poradenské společnosti ztrácely velké množství poradců a na druhé straně se jejich počty zvyšovaly v Poolových finančně-poradenských společnostech.

Ale aby nebyl článek jen náhodným výkřikem do tmy, je třeba jej aktualizovat a podívat se co se v tomto segmentu událo za další rok a ten byl ve znamení určitého zpomalení úbytku v počtech MLM společností a logicky i v nárůstech počtů v Poolových firmách. Jak konkrétně se nadnesený Soumrak zpomalil, si ukážeme v tomto novém článku.

Předně je třeba říci, že veškerá data byla získána z registru ČNB a dále také ze serveru Justice.cz. Tato data jsme sledovali na měsíční bázi, díky čemuž v tomto článku můžeme graficky znázornit u několika vybraných „hráčů“ na trhu jejich nárůst či pokles i v jednotlivých měsících.

Oproti loňsku jsme do srovnání přidali i dva nové „hráče“, konkrétně MLM společnost Allrisk, a.s. (do července 2015 ještě Allrisk, s.r.o.) a dále Poolovou společnost Sillet Group, a.s., jelikož jsme přesvědčeni, že do tohoto srovnání tyto společnosti svým zaměřením a aktivitami patří.

Ale nyní již k faktům.

V první tabulce, která zobrazuje nárůsty či propady v počtu zasmluvněných poradců, jsou abecedně seřazeny MLM finančně-poradenské společnosti. Porovnání je především na jejich vývoji v období 05/2015 a 05/2016 a to jak v počtech, tak i v procentech. Ale přidali jsme i porovnání vůči počátku sledovacího období (konkrétně 01/2014), které bylo použito v předchozím článku.


TABULKA 1 - počty PPZ v MLM


Jak je z tabulky patrné, pouze 4 MLM společnosti zaznamenaly v období 05/2015-05/2016 nárůst v počtech poradců i když zcela nepatrný, všechny ostatní opět na počtech zasmluvněných poradců ztrácejí.

Celková meziroční ztráta je 13,88%, což je o necelá 4% lepší výsledek než loni (loňský, meziroční propad byl 17,66%). Hlavním procentuálním „tahounem“ směrem dolů se stala společnost M.S.QUATRO, s.r.o., ale co do počtu poradců je jasným vítězem OVB Allfinanz, a.s., která ztratila opět, jako i loni, více jak 2000 poradců (v jejím případě „mrtvých duší“, jelikož dle jejich webových stránek má celoevropská sít cca 5000 poradců).

V druhé tabulce jsou stejné údaje za stejná období jen u Poolových finančně-poradenských společností.


TABULKA 2 - počty PPZ v poolech

Celkový meziroční nárůst je 6,81%, což je výrazně méně než v loňském srovnání (loni, meziročně Poolové společnosti rostly celkem o 21,06%). Procentuálním lídrem se stala PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o. a nutno podotknout, že je to především díky dubnu 2016 kdy se tato společnost rozrostla o 61 zasmluvněnách poradců. Na počty poradců je lídrem, stejně jako loni, společnost Broker Trust, a.s.

Z údajů je tentokrát patrnější, že s největší pravděpodobností, většina poradců, kteří odešli z MLM společností, skončila v tomto oboru úplně (loni to naopak vypadalo tak, že právě většina z nich přešla do Poolových společností).

Další porovnání je ve výdělku jednotlivých společností. Oproti loňsku jsme tentokráte zařadili do tabulky všechny společnosti, které jsou porovnávány výše v počtech poradců.

Výsledky jsou z daňových přiznání jednotlivých firem, ale bohužel jsou z období 2013 a 2014. Důvodem je to, že ne všechny společnosti již zveřejnili své výsledky za rok 2015 (vlastně pouze Chytrý Honza a.s. – do září 2015 Bonnet.cz spol. s r.o. – již zveřejnil tato data už i za rok 2015). Bohužel jsou ve srovnání i dvě společnosti, které tyto údaje nezveřejnily už 4 roky, proto je v jejich případě v následujících tabulkách pouze otazník.

Ve třetí tabulce je tedy poměr obdržené provize od smluvních partnerů vůči provizi vyplacené do sítě jednotlivým poradcům. Zbytek je to, co zůstává centrále dané společnosti (v tabulce jak v korunách, tak i v procentech).


TABULKA 3 - přijatá vs. vyplacená provize

Zajímavostí je rozhodně společnost Salve Finance, a.s., která dle jejího daňového přiznání vyplatila poradcům více, než kolik v roce 2014 od smluvních partnerů obdržela, všechna čest – jak to vypadá tak i „lidumilné“ společnosti v tomto oboru působí :-)

Poslední čtvrtá tabulka poměruje výši provize vyplacené společnostem jednotlivými smluvními partnery v roce 2013 a proti tomu v roce 2014. Tedy v jednoduchosti co svojí produkcí vydělali společnostem (ale i sobě) jejich poradci v těchto dvou letech.

Prijata_provize_2013_2014
TABULKA 4 - přijatá provize v letech 2013 vs. 2014

Jak je vidět tak naprostým lídrem se stala společnost Chytrý Honza a.s. (toho času ještě Bonnet.cz spol. s r.o.), která zaznamenala meziroční nárůst téměř 41%, oproti tomu největším „propadákem“ byla společnost Sillet Group a.s. s více jak 21% meziročním propadem.

Na závěr ještě slíbené grafické znázornění tří nejzajímavějších vývojů v počtech poradců zasmluvněných v jednotlivých společnostech na měsíční bázi.

Jako první  jsme vybrali společnost, která zaznamenala nejpravidelnější nárůst počtu poradců v průběhu celého sledovaného roku. Je jí Chytrý Honza a.s., který jako jediný ze všech sledovaných zaznamenal nejpravidelnější nárůst v počtu poradců každý měsíc.


GRAF 1 - nejpravidelnější nárůst počtu poradců

Druhý, kterého jsme do tohoto znázornění vybrali je logicky společnost s nejpravidelnějším úbytkem poradců v řádu měsíců. „Vítězem“ je společnost ZFP akademie, a.s., které se navíc podařilo ztratit více jak 200 poradců jen v posledním sledovaném měsíci, tedy v dubnu 2016.


GRAF 2 - nejpravidelnější úbytek počtu poradců

A posledním grafem je zlatý střed. Tedy společnost s nejmenšími výkyvy a tedy společnost s nejstabilnějšími počty poradců v průběhu celého sledovaného roku. Tento „titul“ získává společnost Salve Finance, a.s. (fér je ale podotknout, že toto vítězství je těsné, hned v závěsu byla společnost Fincentrum a.s.).


GRAF 3 - nejstabilnější počty poradců

Toliko, jak pevně věříme, k zajímavým faktům. A co říci závěrem? Rok 2015 byl ve znamení zpomalení propadů poradců v MLM společnostech, ač nadále o své poradce tyto společnosti docházejí. Byl také ve znamení zpomalení nárůstů poradců v Poolových společnostech, ač ty se nadále rozšiřují.

Co tento obrat oproti roku 2014 způsobilo? Může za to nejistota, například kvůli novele zákona 38? Proč s největší pravděpodobností většina poradců, kteří ve sledovaném období odešli z MLM společností, skončila úplně? Mohou naopak za nárůsty počtu poradců v některých společnostech jejich aktivity, kterými se posunují více do 21. století? Ve znamení čeho bude další rok?

Jen pokládám otázky, diskuze pod článkem je otevřena a budu rád, když se v ní objeví názory ostatních – fakta byla totiž sdělena.

Přidat komentář

Komentáře