5. konference AFP ČR

od Robert Stejkora

Letošní konference Asociace finančních poradců ČR, proběhla nestandardně na podzim, a nikoliv na jaře. Konkrétně 21.09.2018 v pražském EA Hotelu Populus. Jednalo se již o 5. konferenci AFP ČR, od jejího vzniku.

Mé loňské ohlédnutí za konferencí (více v článku Konference AFP ČR 2017) jsem končil slovy, že pokud si zachová svoji úroveň i do budoucna, tak ta příští by měla být super.

Nechci hodnotit, tu letošní, za použití uvedeného superlativu. A to z toho důvodu, že letos jsem se na její realizaci, coby člen Rady AFP ČR, spolupodílel a mohlo by to vyznít až sobecky. Raději pouze konstatuji, že se nám pro letošek podařilo zvýšit její přidanou hodnotu v podobě řečníku a také ve změně koncepce.

Tentokrát na konferenci (jejíž celý program si můžete prohlédnout zde>>>), krom z minulosti standardních přednášek, proběhly i dvě panelové diskuze - jedna s tématikou pojištění a druhá s tématikou investic.

Nechci zde popisovat všechny přednášky, které proběhly, ale rád bych se letos ohlédnul právě za zmíněnými panelovými diskusemi. A to jednak proto, že na konferenci AFP ČR jde o novinku a dále i proto, že se jednalo o tu nejsilnější část konference (dle mého názoru).

  • Panelová diskuze STÁRNUTÍ POPULACE

Diskuse byla moderovaná (moderátor Emil Brož ze společnosti FINFOCUS) a samotnými řečníky byli pánové Libor Mánek z Pojišťovny České spořitelny, a.s., Michal Korejs z AEGON pojišťovny, a.s., Ondřej Poul z Kooperativa pojišťovny, a.s. a Libor Novák z Allianz pojišťovny, a.s. 

Téma bylo jasné – stárnutí populace z pohledu pojišťoven. A pokud někdo očekával, že z této diskuse vzejde nějaká rada, či informace o novince ze strany pojišťoven, v podobě nového produktu pro seniory, tak se nedočkal.

Je to špatně? Nemyslím si. Ono je to totiž téma velmi složité. Logicky vzato je pro pojišťovny skupina starších lidí rizikovější z pohledu pojištěných rizik – proto jsou pojistky kryjící život, dražší u starších ročníku a většinu rizik ani není technicky možné pojistit, do vyššího věku než 65 let. Toto se nezmění, minimálně ještě nějakou dobu. Takže zde ani nemohlo nějaké rozuzlení přijít.

Ale pojďme se podívat na několik vyjádření, které přišly od jednotlivých řečníků:

Libor Mánek řekl, že je důležité, aby se lidé pojišťovali v co nejútlejším věku, aby pro ně nebylo pojištění zbytečně drahé a aby nebyly zbytečně uplatňovány výluky kvůli zdravotnímu stavu. Zároveň je, dle něj, důležité začít co nejdříve investovat či spořit, aby si lidé vytvořili dostatečnou rezervu na dobu, kdy skončí jejich produktivní věk.

Michal Korejs se domnívá, že zásadní je dostatečné zajištění invalidity všech tří stupňů a pojištění smrti. Vše ostatní je třeba brát jako doplněk. Rizika invalidity a smrti, jsou totiž schopna, mít fatální následky. Vedle toho doporučil myslet (chápejte sjednat si), už v útlém věku pojištění Long-term care, což je doména jen pojišťovny AEGON – nikdo jiný toto riziko v pojištění nenabízí.

Ondřej Paul zmínil, blížící se spojení pojišťoven Kooperativa a Pojišťovny České spořitelny, díky čemuž vznikne velká a silná pojišťovna, která si bude moct dovolit, přijímat i rizikovější klienty, které by dříve buďto do pojištění nepřijali, případně by jejich pojištění bylo příliš drahé. V reakci na pojištění Long-term care, řekl, že obecně není toto pojištění v Evropě příliš úspěšné – mladí jeho přínos nevidí či nechápou a pro starší je drahé. Proto o jeho zahrnutí do portfolia v Kooperativě neuvažují. Obecně doporučil, sjednávat lidem pojištění, kterému budou rozumět, oproti tomu sjednat jim vše co jde a zbytečně tím pojistku prodražit či rozmělnit zdroje tak, že každé riziko bude pojištěno jen na malé částky.

Libor Novák řekl, že je zásadní při sjednávání pojištění, aby byly adekvátně pokryty příjmy. To, kde vidí na straně pojišťoven cestu, pro starší lidi, kteří vstupují do pojištění, je možnost sjednat úrazová rizika do vyššího věku a vedle toho zavést produkty s garantovaným zhodnocení, pro vytvoření garantované rezervy.

Z úst pana Nováka zazněla i jedna vtipná vsuvka, kterou nemohu neuvést:

Řekl, že v rámci pojištění smrti je třeba koukat na to, jak vypadá manželka pojištěného. Pokud je krásná, tak není třeba zajišťovat smrt na příliš vysokou částku, krásná manželka se totiž rychle zase vdá a zajistí ji tedy někdo další :-D

Shodně v diskuzi, od všech účastníku zaznělo, že se přiklánějí k sjednávání pojištění s klesajícími částkami, tam kde je to možné.

Zcela na závěr diskuze zazněla z úst pana Mánka, zajímavá myšlenka. A to, že by pojišťovny mohly přijít s produktem tzv. Obrácené hypotéky, která bude lidem ve stáří garantovat doživotní rentu, v zajímavé výši, oproti zástavě jejich nemovitosti. Podle mě, pokud by s takovýmto typem produktu přišly právě pojišťovny, tak by se bezesporu jednalo, o více než jen zajímavou záležitost.

  • Panelová diskuze SOUBOJ ANALYTIKŮ: KAM DNES INVESTOVAT PENÍZE KLIENTŮ A JAK SE PŘIPRAVIT NA PŘÍPADNOU KRIZI

Diskuze byla, i v tomto případě, moderovaná (moderátor Martin Dočekal, šéfredaktor časopisu profi Poradenství & Finance). Řečníky byli pánové Jakub Himl z Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., Radek Jedlička z Penzijní společnosti České spořitelny, a.s., Karel Kotoun z Chytrého Honzy, a.s. a Lukáš Paldus z In Investments, s.r.o. 

Zde je nutné, hned ze startu uvést, že tato diskuze byla nejsilnější části konference. Byla záživná, úderná a skutečně se velmi dobře poslouchala. Za mě, více než palec nahoru.

Zajímavé doporučení přinesl Lukáš Paldus, který řekl, že pokud chce někdo nekonečnou rentu, tak tu nejde zajistit jinak než investicí do akcií. Jelikož žádný jiný investiční nástroj nemá sílu ji zajistit.

Jakub Himl, přinesl zajímavý pohled na budoucí, teoretickou finanční krizi. Řekl, že se vlastně bojíme něčeho, co bylo, jelikož nevíme a nemůžeme vědět co bude… Rozhodně zajímavá a naprosto pravdivá myšlenka.

Karel Kotoun, byl pro mě (a jsem přesvědčen, že nejen pro mě), velkou neznámou, ostatní řečníci jsou více či méně známí pro každého, kdo se pohybuje v oblasti investic, ale pan Kotoun je pro veřejnost nováčkem. O to více jsem byl příjemně překvapen (a z ohlasu ostatních posluchačů, nejen já), co na diskuzi předvedl. Jeho přehled o situaci a trzích a názory, mnohonásobně přehlušily ostatní diskutéry (a to je mám za skutečné odborníky). To, co předvedl na této diskuzi, skutečně stálo za to, bohužel interpretace v textu by ani zdaleka nevyzněla, tak jako v jeho podání na konferenci. Každopádně za zveřejnění zde stojí jeho názor na případnou, budoucí finanční krizi. Řekl, že ta bude převážně testem. Testem všech regulací, které po poslední finanční krizi přišly. Nová krize ukáže jejich úspěch a dopady na celý finanční trh. Zajímavá myšlenka.

Každopádně ještě jednu zajímavou myšlenku, či postřeh, bych chtěl zveřejnit. Pan Himl hovořil o jistotách v rámci investování:

Řekl, když se zeptáte člověka, který využívá k investici nemovitost, na jeho investiční horizont, tak pravděpodobně odpoví, že tímto horizontem je doba, dokud se nerozhodne nemovitost prodat. Tak proč se na to stejně nedívají i lidé, co investují do akcií?...

Toliko k mému letošnímu ohlédnutí. Neobsáhl jsem zde vše, co na konferenci proběhlo a zaznělo, ale vzhledem k délce tohoto článku, kdy jsem psal jen o dvou panelových diskuzích, by celé ohlédnutí bylo tak dlouhé, že by jej pravděpodobně málokdo dočetl… Osobně se domnívám, že se nám letošní konferencí podařilo zase zvednout laťku a věřím, že ji minimálně udržíme i na konference příští.

Na závěr mi nezbývá, než Vás pozvat na další konferenci v roce 2019, ať se sami přesvědčíte, že stojí za to.

Přidat komentář

Komentáře