Finančně-poradenské firmy - celkové počty

od Robert Stejkora

Počínaje 2. kvartálem roku 2017 jsme rozšířili naše statistiky o celkové počty ve finančně-poradenském oboru. Tedy ne jenom počty Podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (od 02/2019 počty Vázaných zástupců dle zákona o distribuci pojištění) zasmluvněných pod jednotlivými Pojišťovacími agenty (od 02/2019 u jednotlivých Samostatných zprostředkovatelů, dle zákona o distribuci pojištění), ale také i celkové počty Podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů/Vázaných zástupců, dle zákona o pojištění, Vázaných zástupců (jak pro investice, tak pro zprostředkování úvěrů) a Pojišťovacích agentů/Samostatných zprostředkovatelů, dle zákona o distribuci pojištění, v České republice.

Zdrojem dat, zde použitých, je registr ČNB a na něm zveřejněné celkové počty.

Upozorňujeme, že zveřejňujeme pouze údaje z uvedeného registru, a tedy neručíme za jejich správnost.

Takže, kolik je na našem trhu, celkem všech subjektů? A jak se vyvíjí jejich počty v čase? To se lze dozvědět zde.

Celý článek

Finančně-poradenské firmy - počty poradců

od Robert Stejkora

Statistiky jednotlivých finančně-poradenských společností týkající se počtu zasmluvněných Podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (od 02/2019 zasmluvněných Vázaných zástupců, dle zákona o distribuci pojištění). Tedy počtu lidí, kteří pracují ve finančně-poradenském oboru pod hlavičkou dané společnosti a jsou oprávněni ke sjednávání pojištění.

Zdrojem dat, zde použitých, je registr ČNB a na něm zveřejněné počty poradců pod konkrétní společností.

Upozorňujeme, že zveřejňujeme pouze údaje z uvedeného registru, a tedy neručíme za jejich správnost.

Kolik spolupracovníků je zasmluvněno v jednotlivých společnostech a jak se vyvíjí jejich počet v čase? To se lze dozvědět zde.

Celý článek

Finančně-poradenské firmy - finance

od Robert Stejkora

Statistiky jednotlivých finančně-poradenských společností týkající se financí. A navíc, od začátku roku 2017, přidané údaje k uloženým pokutám či opatření k nápravě.

Zdrojem použitých dat je server Justice a na něm zveřejněné výroční zprávy a/nebo účetní závěrky jednotlivých finančně-poradenských společností. A také registr ČNB a v něm zveřejněné informace o uložených pokutách či opatřeních k nápravě.

Upozorňujeme, že neděláme žádný firemní audit. A tedy údaje, které zde zveřejňujeme, vycházejí z veřejně dostupných zdrojů a neručíme za jejich správnost.

Kolik která z jednotlivých společností vydělala v jednotlivých letech? To se lze dozvědět zde.

Celý článek

Newsletter září 2022

od Robert Stejkora

Září je za námi a neslo se v duchu toho stejného, jako i předchozí měsíce – vysoká inflace, drahé energie a konflikt na Ukrajině. Z toho plyne i zaměření většiny článků, které se na internetu objevily. A my tím pádem přinášíme výtah těch nejzajímavějších článků, včetně našeho komentáře, tedy Newsletter září 2022.

Celý článek