Jak na bankovní poplatky velkých bank?

od Robert Stejkora

Přes snahu nových, a stále ještě, malých bank, pořád existují i banky, které strhávají klientům nemalé poplatky za své služby.

Řešením je od takové banky odejít a zřídit si účet u některé z bank, nabízejících své služby bez poplatků. ALE, je velká spousta lidí, kteří od své banky, kterou využívají roky, odejít nechtějí. Důvodů může být celá řada, tedy pro tyto klienty výše uvedené řešení nepřichází v úvahu.

Nicméně je zde ještě jedna možnost jak zůstat u stávající banky, která účtuje měsíční poplatky, ale tyto poplatky neplatit (nebo je minimálně snížit na zanedbatelné minimum).

Patříte ke klientům, kteří za svůj účet bance platí? A máte zájem se těchto poplatků zbavit případně je alespoň výrazně snížit?

Potom čtěte dál.

Celý článek

Pozor na polopřevody vozidel !!!

od Robert Stejkora

Od 01. 01. 2015 došlo k novele zákona o registraci vlastníka vozidla provozovaného na pozemních komunikacích. Mimo jiné se v této novele ruší možnost tzv. polopřevodu, který se užíval při změně majitele vozidla před rokem 2015. Šlo o to, že stávající majitel se odhlásil a pouze nahlásil majitele nového. Na tomto novém majiteli už bylo, aby převod dokončil. Ne všichni to ovšem učinili…

S touto novelou je ovšem spjata i nutnost dokončit převod vozidla, které je v polopřevodu ještě z loňska (nebo i déle). Nejzazší termín je 30. červen 2015. Vozidla, která budou ještě stále v polopřevodu budu od 01. července 2015 vyřazena z evidence vozidel jakožto vozidla zaniklá…

To s sebou nese dva velké problémy. Jednak neexistuje právní cesta jak tímto způsobem zaniklé vozidlo zaregistrovat, ale fatálnější důsledek může být v rámci povinného ručení, které bude zrušeno z důvodu zániku vozidla.

Klienti pojišťoven, kteří o tomto nevědí, budou tedy jezdit s nepojištěným vozidlem. Jednak jim hrozí pokuta od pěti do čtyřiceti tisíc korun, ale hlavně v případě nehody budou nuceni celou vzniklou škodu zaplatit sami a v takovém případě se může jednat klidně i o milióny korun.

Celý článek

Finanční poradenství - obor zprofanovaný

od Robert Stejkora

Zprofanovaný je dle slovníku cizích slov: po profanaci, tedy banalizovaný, znesvěcený nebo natolik známý/používaný, že pozbyl původního významu.

Poslední z uvedených výrazů je asi tím nejdůležitějších. "Pozbyl původního významu", co je tím původním významem? Nebo lépe co by mělo být tím původním, hlavním významem? Dle slovního spojení by to měl být někdo, kdo chce poradit tedy i pomoci. Ano, to rozhodně ano. Ale zde je třeba neplést si profesionální pomoc případně radu, za níž náleží odpovídající finanční odměna za "samaritánství" zdarma. Finanční poradenství je obor, který se vyskytuje skoro všude na světě. Ovšem hlavně v naší republice je na něj pohlíženo skrze prsty. A to hned ze dvou důvodů. Prvním je zcela jistě přístup neseriózních a pouze ziskuchtivých "pseudo-poradců" a druhým nechuť Čechů platit za něco co nemohou vzít do ruky - "přece ho nenechám vydělat na tom, že mi JEN poradil".

Druhý důvod asi nevyřešíme. Ale pojďme se blíže podívat na ten první a rozkrýt rozdíl mezi poradcem a "pseudo-poradcem", kterého můžeme nazývat prodejcem, pro snazší orientaci.

Takže jaké jsou základní rozdíly? Co dělá z poradce opravdu PORADCE a kdo se svým jednáním zařadí do dlouhé řady prodejců toužících jen po okamžitém zisku?

Celý článek

Příběh Jiřího H.

od Robert Stejkora

Byl podzim roku 2013 a jeden IT specialista, říkejme mu třeba Jiří H., si po rozhovoru s kolegy uvědomil, že je v kanceláři asi jediný kdo ještě nemá žádné pojištění. No, a jelikož už mu bylo přes třicet, tak si řekl, že by nebylo na škodu, aby si nějaké pořídil…

Měl zájem především o úrazové pojištění. Do práce dojížděl denně autem 30 km a stát by se mohlo cokoliv. Dále si říkal, že by se určitě hodilo i pojištění pobytu v nemocnici případně pojištění za škodu vůči zaměstnavateli.

S touto vizí začal pátrat na internetu.

Celý článek

Zvláštnosti v pojištění

od Robert Stejkora

Když se řekne pojištění, každý si automaticky vybaví životní pojistku, pojištění domu případně povinné ručení u svého auta.

Málokdo už ale ví, že pojistit se dá prakticky všechno, co člověka napadne. Jde jen o peníze. Pokud dojde do pojišťovny člověk se skutečně větším obnosem financí, může si opravdu nechat udělat pojištění na míru a to teoreticky na všechno co ho napadne a má pro něj nějakou cenu.
Pojďme se podívat, za jaké pojištění jsou lidé schopni a ochotni zaplatit a nutno podotknout, že v tomto článku půjde o věci, které by obyčejného smrtelníka pojistit asi nenapadlo…

Celý článek