Zvláštnosti v pojištění

od Robert Stejkora

Když se řekne pojištění, každý si automaticky vybaví životní pojistku, pojištění domu případně povinné ručení u svého auta.

Málokdo už ale ví, že pojistit se dá prakticky všechno, co člověka napadne. Jde jen o peníze. Pokud dojde do pojišťovny člověk se skutečně větším obnosem financí, může si opravdu nechat udělat pojištění na míru a to teoreticky na všechno co ho napadne a má pro něj nějakou cenu.
Pojďme se podívat, za jaké pojištění jsou lidé schopni a ochotni zaplatit a nutno podotknout, že v tomto článku půjde o věci, které by obyčejného smrtelníka pojistit asi nenapadlo…

Celý článek

Příběh jedné dceřinky

od Jana Rachačová

Chtěla bych se Vám představit. Jsem vetší finančně poradenská firma, která působí v oboru již řadu let. Jsem na sebe pyšná, protože když mě před dvaceti lety zakládali, vůbec jsem netušila, že vydržím takhle dlouho. Tým, který mě založil by skvělý. Byli to samí muži a měli v hlavě jasné představy a společný cíl. Prodávali jsme pouze jeden produkt od mojí Matky, která vždy určovala pravidla hry. Pamatuji si, jak se na mě Matka naštvala, že neděláme, tak jak by si představovala. Za trest mi snížila kapesné, a proto jsem musela svým poradcům přerozdělit méně, než na co byli zvyklí. Moje Matka totiž věděla, že poradci budou muset více pracovat, aby se dostali na stejnou výplatu. A tak tedy pořádně makali a prodávali všem, které dokázali přesvědčit o výhodách produktu Matky.

Celý článek

Finanční poradenství - obor zprofanovaný

od Robert Stejkora

Zprofanovaný je dle slovníku cizích slov: po profanaci, tedy banalizovaný, znesvěcený nebo natolik známý/používaný, že pozbyl původního významu.

Poslední z uvedených výrazů je asi tím nejdůležitějších. "Pozbyl původního významu", co je tím původním významem? Nebo lépe co by mělo být tím původním, hlavním významem? Dle slovního spojení by to měl být někdo, kdo chce poradit tedy i pomoci. Ano, to rozhodně ano. Ale zde je třeba neplést si profesionální pomoc případně radu, za níž náleží odpovídající finanční odměna za "samaritánství" zdarma. Finanční poradenství je obor, který se vyskytuje skoro všude na světě. Ovšem hlavně v naší republice je na něj pohlíženo skrze prsty. A to hned ze dvou důvodů. Prvním je zcela jistě přístup neseriózních a pouze ziskuchtivých "pseudo-poradců" a druhým nechuť Čechů platit za něco co nemohou vzít do ruky - "přece ho nenechám vydělat na tom, že mi JEN poradil".

Druhý důvod asi nevyřešíme. Ale pojďme se blíže podívat na ten první a rozkrýt rozdíl mezi poradcem a "pseudo-poradcem", kterého můžeme nazývat prodejcem, pro snazší orientaci.

Takže jaké jsou základní rozdíly? Co dělá z poradce opravdu PORADCE a kdo se svým jednáním zařadí do dlouhé řady prodejců toužících jen po okamžitém zisku?

Celý článek

Pojišťovny budou opět snižovat garanci

od Robert Stejkora

ČNB se rozhodla snížit Technickou úrokovou míru (TÚM) u životního pojištění ze současných 1,9% p. a. na 1,3% p. a.

Jedná se už o druhé snížení za poslední dva roky (poslední bylo v polovině roku 2013) a čtvrté snížení celkově za posledních 15 let.

Technickou úrokovou míru používají pojišťovny ke zhodnocování spořící části životního pojištění a výši tohoto zhodnocení klientům garantují. Všechny pojišťovny musejí mít nastavenou TÚM stejně, tedy žádná pojišťovna nemůže klientům garantovat vyšší zhodnocení než jaká je aktuální TÚM.

Co tato změna znamená a jaký dopad bude mít na klienty pojišťoven?

Celý článek

Pozor na polopřevody vozidel !!!

od Robert Stejkora

Od 01. 01. 2015 došlo k novele zákona o registraci vlastníka vozidla provozovaného na pozemních komunikacích. Mimo jiné se v této novele ruší možnost tzv. polopřevodu, který se užíval při změně majitele vozidla před rokem 2015. Šlo o to, že stávající majitel se odhlásil a pouze nahlásil majitele nového. Na tomto novém majiteli už bylo, aby převod dokončil. Ne všichni to ovšem učinili…

S touto novelou je ovšem spjata i nutnost dokončit převod vozidla, které je v polopřevodu ještě z loňska (nebo i déle). Nejzazší termín je 30. červen 2015. Vozidla, která budou ještě stále v polopřevodu budu od 01. července 2015 vyřazena z evidence vozidel jakožto vozidla zaniklá…

To s sebou nese dva velké problémy. Jednak neexistuje právní cesta jak tímto způsobem zaniklé vozidlo zaregistrovat, ale fatálnější důsledek může být v rámci povinného ručení, které bude zrušeno z důvodu zániku vozidla.

Klienti pojišťoven, kteří o tomto nevědí, budou tedy jezdit s nepojištěným vozidlem. Jednak jim hrozí pokuta od pěti do čtyřiceti tisíc korun, ale hlavně v případě nehody budou nuceni celou vzniklou škodu zaplatit sami a v takovém případě se může jednat klidně i o milióny korun.

Celý článek